ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zalewo - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych. - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maj 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ZALEWO - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 10 kwietnia 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kalendarz wyborczy - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 15 kwietnia 2020 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu
11:57:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta - Nazwa elementu do którego przynależy: Prezydent RP 2020 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony