ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/123/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/122/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2020 rok"
Nr aktu prawnego
XVII/122/20
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo gmina Zalewo, pod nazwą "Plan Urowo"
Nr aktu prawnego
XVII/120/20
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVII/119/20
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/117/20
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037.
Nr aktu prawnego
XVII/116/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji