ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2019 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-63/2020
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-62/2020
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-61/2020
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 219/3, położonej w obrębie Urowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-60/2020
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-58/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Iławskiego.
Nr aktu prawnego
0050-58/2020
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-57/2020
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-56/2020
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-54/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-2/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-54/2020
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-53/2020
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-52/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zada gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-52/2020
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-51/2020
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-50/2020
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-49/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-49/2020
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczególnych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-48/2020
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustalonego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-47/2020
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 t. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-46/2020
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-45/2020
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-44/2020
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-43/2020
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo na 2019 r.
Nr aktu prawnego
0050 -42/2020
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-42/2020
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-41/2020
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
0050-39/2020
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry strat wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Nr aktu prawnego
0050-38/2020
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także wydania w tych sprawach rozstrzygnięcia, w tym decyzji, oraz przekazania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nr aktu prawnego
0050-37/2020
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-36/2020
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-35/2020
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-34/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-34/2020
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-33/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-33/2020
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecność kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do wydania decyzji informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
Nr aktu prawnego
0050-32/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji