ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Gminie Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-16/2021
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2021
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-10/2021
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - upoważnienia Pani Ilonie Truszkowskiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowania, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz do zadania złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-9/2021
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zalewie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-8/2021
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Annie Trojakowskiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczenia w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-7/2021
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Wiktorii Tomaszewicz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-6/2021
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Iwonie Folgert, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-5/2021
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-4/2021
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-14/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-14/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Lichacz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr 0050-14/2021
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-13/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 0050-12/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Dorocie Skorupka- Skorupskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Marii Zientary -Malewskiej w Bartach.
Nr aktu prawnego
0050-13/2021
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-15/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Zakrzewskiemu Dyrektorowi Zespołu szkół w Borecznie
Nr aktu prawnego
0050-12/2021
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-13/20219 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Dobrowolskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzykach
Nr aktu prawnego
0050-11/2021
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-3/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-3/2021
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-2/2021
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2021 r.w sprawie: przyjęcia "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2021."
Nr aktu prawnego
0050-1/2021
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-133/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń na potrzeby projektów realizowanych w pomieszczeniach świetlic wiejskich należących do Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-133/2020
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-132/2020
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-130/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-54/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-2/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-130/2020
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-129/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ba terenie miasta Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-129/2020
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-128/2020
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-127/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Skrzypiec - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-127/2020
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-126/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2021.
Nr aktu prawnego
0050-126/2020
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038.
Nr aktu prawnego
0050-125/2020
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-124/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc zdrowotną w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
0050-124/2020
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-123/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-123/2020
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-122/2020
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 96/8, położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym ograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-121/2020
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-120/2020
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 56/1, położonej w obrębie Duba, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-119/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji