ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/27, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXI/164/20
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej po wcześniejszej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego numer 1 znajdującego się w budynku nr 18, przy ul. 29 Stycznia na działce nr 35/8 położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXI/163/20
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych na terenie miasta Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/162/20
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037
Nr aktu prawnego
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 56/1, położona w obrębie Duba.
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XX/157/20
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 102/4, położona w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
XX/156/20
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/155/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/8, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/155/20
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/154/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/7, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
XX/154/20
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/153/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 93/1, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/153/20
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/6, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/152/20
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy części nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 288/1 o powierzchni 225 m2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/151/20
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/150/20
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 390/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/149/20
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 390/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/148/20
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/147/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 85, położonej w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/147/20
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XX/146/20
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/145/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bądki, gm. Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/145/20
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/144/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały LIV/434/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Surbajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/144/20
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/143/20
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/142/20
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o uznanie drzew za pomnik przyrody.
Nr aktu prawnego
XX/141/20
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/140/20
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/139/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/139/20
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XX/138/20
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/136/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/135/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego.
Nr aktu prawnego
Nr XIX/135/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji