ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/195/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Boreczno i utworzenia Sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIV/195/20
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/194/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/20
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/193/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/20
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/192/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/191/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/189/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/20
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/20
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XXIV/182/20
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIV/181/20
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021 – 2038.
Nr aktu prawnego
XXIV/180/20
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/26, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 274/4, Nr 274/5, Nr 274/6, Nr 274/7, 274/8 oraz 274/9 położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 115, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXII/172/20
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 85/10 o powierzchni 0,1452 ha, położonej w obrębie Boreczno
Nr aktu prawnego
XXII/171/20
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXII/170/20
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XXII/169/20
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/168/20
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXI/167/20
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/166/20
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/165/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji