ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038.
Nr aktu prawnego
0050-125/2020
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/26, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 274/4, Nr 274/5, Nr 274/6, Nr 274/7, 274/8 oraz 274/9 położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050-116/2020 Zalewa z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-116/2020
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka N 51/9 położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-114/2020
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-105/2020
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 115, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXII/172/20
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 85/10 o powierzchni 0,1452 ha, położonej w obrębie Boreczno
Nr aktu prawnego
XXII/171/20
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXII/170/20
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XXII/169/20
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/168/20
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXI/167/20
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/166/20
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/165/20
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/27, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXI/164/20
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej po wcześniejszej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego numer 1 znajdującego się w budynku nr 18, przy ul. 29 Stycznia na działce nr 35/8 położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXI/163/20
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych na terenie miasta Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/162/20
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037
Nr aktu prawnego
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 56/1, położona w obrębie Duba.
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XX/157/20
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 102/4, położona w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
XX/156/20
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/155/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/8, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/155/20
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/154/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/7, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
XX/154/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji