ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 85, położonej w obrębie Barty, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-107/2020
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-106/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-106/2020
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-105/2020
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-104/2020
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 115, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXII/172/20
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 85/10 o powierzchni 0,1452 ha, położonej w obrębie Boreczno
Nr aktu prawnego
XXII/171/20
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXII/170/20
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XXII/169/20
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-103/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Zalewo, przeznaczonego do najmu.
Nr aktu prawnego
0050-103/2020
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-102/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2021 rok
Nr aktu prawnego
0050-102/2020
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-101/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-101/2020
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka".
Nr aktu prawnego
0050-100/2020
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-99/2020
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-98/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-98/2020
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-97/2020
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie 0050-96/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-96/2020
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 102/4, położonej w obrębie Witoszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym..
Nr aktu prawnego
0050-95/2020
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-94/2020
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-93/2020
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/168/20
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXI/167/20
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/166/20
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/165/20
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/27, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXI/164/20
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej po wcześniejszej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego numer 1 znajdującego się w budynku nr 18, przy ul. 29 Stycznia na działce nr 35/8 położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXI/163/20
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych na terenie miasta Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/162/20
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037
Nr aktu prawnego
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-92/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji