ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050-77/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś"
Nr aktu prawnego
0050-88/2020
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lica 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-87/2020
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie, nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 274/5, wraz z udziałem 1/5 w działce nr 274/9, położonych w obrębie Wielowieś.
Nr aktu prawnego
0050-86/2020
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 274/4 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 274/9, położonych w obrębie Wielowieś.
Nr aktu prawnego
0050-85/2020
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 30/9, wraz z udziałem 1/7 w działkach nr 30/2 oraz 30/4, położonych w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
0050-84/2020
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 30/7, wraz z udziałem 1/7 w działkach nr 30/2 oraz 30/4, położonych w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
0050-83/2020
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-82/2020
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-81/2020
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2020 Burmistrza Zalew z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-80/2020
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-79/2020
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050-78/2020
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś".
Nr aktu prawnego
0050-77/2020
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminne NR 145001N Bajdy - Gajdy".
Nr aktu prawnego
0050-76/2020
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej Rąbity - Zatyki".
Nr aktu prawnego
0050-75/2020
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki - Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-74/2020
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-73/2020
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/19, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-72/2020
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-71/2020
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-70/2020
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-69/2020
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-68/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Zalewa za szczególne osiągnięcia w nauce absolwentom szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
0050-68/2020
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-67/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w Gminie Zalewo w 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-67/2020
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i Wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-66/2020
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy Zalewo w 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-65/2020
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu realizacji programu pod nazwą: "Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...""
Nr aktu prawnego
0050-64/2020
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2019 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-63/2020
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-62/2020
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-61/2020
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 219/3, położonej w obrębie Urowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-60/2020
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-59/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji