ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:41:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1190 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprzedaż nieruchomości Administrator Systemu
11:45:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 26 stycznia 2021 r. (wtorek) XXV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11 Administrator Systemu
09:53:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rejestr Aktów Prawa Miejscowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Aktów Prawa Miejscowego Administrator Systemu
09:52:08 Usunięcie elementu załącznik do informacji Rejestr Aktów Prawa Miejscowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr Aktów Prawa Miejscowego Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:51 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE 2021 rok.
(widoczna od 2021-01-21 00:00:00)
Administrator Systemu
14:01:24 Usunięcie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr RIO-IV-120-2/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zalewo na 2021 rok. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁY Składu Orzekającego REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie Administrator Systemu
14:01:19 Usunięcie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr RIO-IV-120-3/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi Gminy Zalewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 oraz uchwały budzetowej na rok 2021. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁY Składu Orzekającego REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie Administrator Systemu
08:20:01 Edycja elementu informacja UCHWAŁY Składu Orzekającego REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie
(widoczna od 2020-05-04 11:00:00)
Administrator Systemu
08:18:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr RIO-IV-120-3/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi Gminy Zalewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 oraz uchwały budzetowej na rok 2021. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA RIO.IV-0120-141/20 Składu Orzekającego REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2019r. Administrator Systemu
08:05:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr RIO-IV-120-2/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zalewo na 2021 rok. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA RIO.IV-0120-141/20 Składu Orzekającego REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2019r. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony