ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 191
Drugi poziom 87
Trzeci poziom 93
Czwarty poziom 83

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 524
Kierownictwo 140
Referaty 170
Referat Organizacyjny 197
Referat Finansowy 170
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 209
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 174
Referat Rozwoju Lokalnego 169
Urząd Stanu Cywilnego 167
Numery telefonów 343
Regulamin organizacyjny 67
Skargi i wnioski 64
Umowy cywilno prawne 53
Petycje 58
Ochrona danych osobowych 71
BURMISTRZ 468
Burmistrz Zalewa 303
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 256
Zarządzenia Burmistrza 3203
Decyzje Burmistrza 69
Informacje 87
Raport o Stanie Gminy Zalewo 18
RADA MIEJSKA 946
Uchwały Rady Miejskiej 2571
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 49
Skład Rady 205
Komisje 255
Plan pracy 62
Dyżury 64
Terminy sesji 283
Protokoły z sesji 294
Interpretacje i zapytania Radnych 58
Głosowanie Radnych na sesjach 296
Sesje Rady 417
AKTUALNOŚCI 567
OGŁOSZENIA 268
Burmistrza Zalewa 219
Inne 194
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 1881
OGŁOSZENIE O PRACY 1330
SPRAWY PETENTÓW 252
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 7548
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 206
AKTY PRAWNE 4439
Zarządzenia Burmistrza 3020
Uchwały Rady Miejskiej 2704
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2286
Do 30 tys euro 1385
Powyżej 30 tys euro 795
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 837
PRAWO LOKALNE 226
Statut Gminy 58
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 294
Ogłoszenia 303
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 294
Stawki podatkowe 65
Zwolnienia podatkowe 56
Deklaracje podatkowe 151
Pomoc publiczna ulgi 53
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 462
OCHRONA ŚRODOWISKA 392
Zawiadomioenia i obwieszczenia 248
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 151
Azbest 53
Przydomowe oczyszczalnie 59
Gospodarka odpadami komunalnymi 227
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 201
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 90
WYBORY 360
Prezydent RP 2020 439
Referendum 43
Sejm i Senat 46
Parlament UE 44
Samorządowe 48
FINANSE 325
Budżet 204
Wieloletnia prognoza finansowa 58
Opinie RIO 121
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 74
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 550
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 940
Sprzedaż nieruchomości 1667
Dzierżawa nieruchomości 786
Gospodarka mieszkaniowa 71
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 60
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 241
Otwarte konkursy ofert 232
Oferty pozakonkursowe 48
Program współpracy 55
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 546
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 262
ZOSiP 53

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 10619
Redakcja biuletynu 184
Mapa serwisu 243
Statystyki 216
Kanały RSS 119
Kontakt 686
« powrót do poprzedniej strony