ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 356
Drugi poziom 180
Trzeci poziom 200
Czwarty poziom 193

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 1098
Kierownictwo 282
Referaty 305
Referat Organizacyjny 439
Referat Finansowy 412
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 465
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 441
Referat Rozwoju Lokalnego 361
Urząd Stanu Cywilnego 361
Numery telefonów 868
Regulamin organizacyjny 161
Skargi i wnioski 145
Umowy cywilno prawne 125
Petycje 144
BURMISTRZ 877
Burmistrz Zalewa 662
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 570
Zarządzenia Burmistrza 15611
Decyzje Burmistrza 155
Informacje 170
Raport o Stanie Gminy Zalewo 363
RADA MIEJSKA 2774
Uchwały Rady Miejskiej 12246
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 336
Skład Rady 514
Komisje 520
Plan pracy 138
Dyżury 147
Terminy sesji 618
Protokoły z sesji 872
Interpretacje i zapytania Radnych 129
Głosowanie Radnych na sesjach 707
Sesje Rady 1101
AKTUALNOŚCI 999
OGŁOSZENIA 727
Burmistrza Zalewa 756
Inne 604
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 9018
OGŁOSZENIE O PRACY 2512
SPRAWY PETENTÓW 536
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 23461
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 387
AKTY PRAWNE 17803
Zarządzenia Burmistrza 15332
Uchwały Rady Miejskiej 13695
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4562
Do 30 tys euro 2946
Powyżej 30 tys euro 4595
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 1626
PRAWO LOKALNE 410
Statut Gminy 116
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 578
Ogłoszenia 710
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 557
Stawki podatkowe 132
Zwolnienia podatkowe 113
Deklaracje podatkowe 442
Pomoc publiczna ulgi 106
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 970
OCHRONA ŚRODOWISKA 745
Zawiadomioenia i obwieszczenia 582
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 480
Azbest 116
Przydomowe oczyszczalnie 125
Gospodarka odpadami komunalnymi 576
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 502
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 327
WYBORY 850
Prezydent RP 2020 2230
Referendum 108
Sejm i Senat 105
Parlament UE 103
Samorządowe 101
FINANSE 599
Budżet 494
Wieloletnia prognoza finansowa 124
Opinie RIO 349
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 264
Sprawozdania finansowe 200
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 1312
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1834
Sprzedaż nieruchomości 3253
Dzierżawa nieruchomości 1514
Gospodarka mieszkaniowa 141
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 123
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 450
Otwarte konkursy ofert 662
Oferty pozakonkursowe 106
Program współpracy 248
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1257
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 861
ZOSiP 421
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 1104
PETYCJE 406
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 152

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 37858
Redakcja biuletynu 344
Mapa serwisu 414
Statystyki 549
Kanały RSS 309
Kontakt 2258
« powrót do poprzedniej strony