ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 521
Drugi poziom 277
Trzeci poziom 309
Czwarty poziom 308

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 1653
Kierownictwo 402
Referaty 423
Referat Organizacyjny 724
Referat Finansowy 742
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 752
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 682
Referat Rozwoju Lokalnego 595
Urząd Stanu Cywilnego 574
Numery telefonów 1580
Regulamin organizacyjny 229
Skargi i wnioski 207
Umowy cywilno prawne 190
Petycje 216
BURMISTRZ 1260
Burmistrz Zalewa 1086
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 925
Zarządzenia Burmistrza 35069
Decyzje Burmistrza 220
Informacje 249
Raport o Stanie Gminy Zalewo 646
RADA MIEJSKA 5079
Uchwały Rady Miejskiej 31307
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 718
Skład Rady 853
Komisje 863
Plan pracy 321
Dyżury 224
Terminy sesji 1328
Protokoły z sesji 1821
Interpretacje i zapytania Radnych 196
Głosowanie Radnych na sesjach 1482
Sesje Rady 2035
AKTUALNOŚCI 1360
OGŁOSZENIA 1239
Burmistrza Zalewa 1422
Inne 1160
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 18003
OGŁOSZENIE O PRACY 3876
SPRAWY PETENTÓW 803
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 45681
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 554
AKTY PRAWNE 39987
Zarządzenia Burmistrza 34742
Uchwały Rady Miejskiej 33132
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 7048
Do 30 tys euro 4567
Powyżej 30 tys euro 9593
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 2435
PRAWO LOKALNE 610
Statut Gminy 184
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 865
Stawki podatkowe 230
Zwolnienia podatkowe 184
Deklaracje podatkowe 830
Pomoc publiczna ulgi 172
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 1488
OCHRONA ŚRODOWISKA 1128
Zawiadomienia i obwieszczenia 1107
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 945
Azbest 179
Przydomowe oczyszczalnie 183
Gospodarka odpadami komunalnymi 984
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 866
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 618
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 2569
Obwieszczenia 32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 15
Plany zagospodarowania przestrzennego 20
WYBORY 1087
Prezydent RP 2020 5184
Referendum 175
Sejm i Senat 159
Parlament UE 156
Samorządowe 161
FINANSE 888
Budżet 862
Wieloletnia prognoza finansowa 181
Opinie RIO 651
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 466
Sprawozdania finansowe 443
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 2950
Sprzedaż nieruchomości 5608
Dzierżawa nieruchomości 2424
Gospodarka mieszkaniowa 217
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 174
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 681
Otwarte konkursy ofert 1268
Oferty pozakonkursowe 167
Program współpracy 504
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1883
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1730
ZOSiP 822
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 2455
PETYCJE 1455
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 429
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 569
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 35
Numery telefonów sołtysów 18
Numery telefonów przewodniczących osiedli 10

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 81070
Redakcja biuletynu 499
Mapa serwisu 607
Statystyki 876
Kanały RSS 471
Kontakt 3838
« powrót do poprzedniej strony