ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 2808
Kierownictwo 725
Referaty 674
Referat Organizacyjny 1142
Referat Finansowy 1205
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1221
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1079
Referat Rozwoju Lokalnego 918
Urząd Stanu Cywilnego 914
Numery telefonów 2758
Regulamin organizacyjny 455
Skargi i wnioski 346
Umowy cywilno prawne 294
Petycje 335
BURMISTRZ 2041
Burmistrz Zalewa 1807
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 1581
Zarządzenia Burmistrza 65744
Decyzje Burmistrza 332
Informacje 407
Raport o Stanie Gminy Zalewo 940
RADA MIEJSKA 8618
Uchwały Rady Miejskiej 64547
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1367
Skład Rady 1416
Komisje 1338
Plan pracy 793
Dyżury 376
Terminy sesji 2277
Protokoły z sesji 3983
Interpretacje i zapytania Radnych 327
Głosowanie Radnych na sesjach 3380
Sesje Rady 4359
AKTUALNOŚCI 2084
OGŁOSZENIA 2005
Burmistrza Zalewa 2206
Inne 1997
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 30854
OGŁOSZENIE O PRACY 7678
SPRAWY PETENTÓW 1263
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 78383
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 830
AKTY PRAWNE 78305
Zarządzenia Burmistrza 67282
Uchwały Rady Miejskiej 64342
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 11010
O wartości poniżej 130.000,00 zł 3263
O wartości powyżej 130.000,00 zł 1553
Do 30 tys euro - archiwum 7983
Powyżej 30 tys euro - archiwum 16597
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 3942
PRAWO LOKALNE 932
Statut Gminy 303
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1544
Stawki podatkowe 829
Zwolnienia podatkowe 300
Deklaracje podatkowe 1664
Pomoc publiczna ulgi 264
Zwrot Podatku Akcyzowego 276
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2339
OCHRONA ŚRODOWISKA 1677
Zawiadomienia i obwieszczenia 2219
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1868
Azbest 292
Przydomowe oczyszczalnie 427
Gospodarka odpadami komunalnymi 1665
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 1471
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1052
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 4170
Obwieszczenia 1692
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 276
Plany zagospodarowania przestrzennego 504
WYBORY 1427
Prezydent RP 2020 8136
Referendum 290
Sejm i Senat 248
Parlament UE 233
Samorządowe 279
FINANSE 1309
Budżet 1508
Wieloletnia prognoza finansowa 381
Opinie RIO 1411
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 783
Sprawozdania finansowe 830
Sprawozdania z wykonania budżetu 60
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 4876
Sprzedaż nieruchomości 13953
Dzierżawa nieruchomości 3886
Gospodarka mieszkaniowa 327
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 263
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 992
Otwarte konkursy ofert 6482
Oferty pozakonkursowe 257
Program współpracy 1182
Pliki do pobrania 146
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2898
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3086
ZOSiP 1521
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 3909
PETYCJE 3005
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 921
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 1608
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 286
Numery telefonów sołtysów 421
Numery telefonów przewodniczących osiedli 271
Konsultacje społeczne 263
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 872
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 249
ARCHIWUM 164

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 143635
Redakcja biuletynu 896
Mapa serwisu 909
Statystyki 1497
Kanały RSS 702
Kontakt 6603
« powrót do poprzedniej strony