ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 651
Drugi poziom 376
Trzeci poziom 395
Czwarty poziom 398

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 2177
Kierownictwo 546
Referaty 539
Referat Organizacyjny 952
Referat Finansowy 973
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1007
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 882
Referat Rozwoju Lokalnego 762
Urząd Stanu Cywilnego 727
Numery telefonów 2103
Regulamin organizacyjny 300
Skargi i wnioski 280
Umowy cywilno prawne 253
Petycje 281
BURMISTRZ 1644
Burmistrz Zalewa 1459
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 1241
Zarządzenia Burmistrza 52524
Decyzje Burmistrza 277
Informacje 335
Raport o Stanie Gminy Zalewo 802
RADA MIEJSKA 8145
Uchwały Rady Miejskiej 48063
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1036
Skład Rady 1180
Komisje 1129
Plan pracy 586
Dyżury 309
Terminy sesji 1841
Protokoły z sesji 2686
Interpretacje i zapytania Radnych 266
Głosowanie Radnych na sesjach 2248
Sesje Rady 3019
AKTUALNOŚCI 1706
OGŁOSZENIA 1603
Burmistrza Zalewa 1811
Inne 1498
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 24757
OGŁOSZENIE O PRACY 5601
SPRAWY PETENTÓW 1029
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 64350
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 722
AKTY PRAWNE 59855
Zarządzenia Burmistrza 52740
Uchwały Rady Miejskiej 50927
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 9126
Do 30 tys euro 6239
Powyżej 30 tys euro 13739
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 3151
PRAWO LOKALNE 797
Statut Gminy 239
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1233
Stawki podatkowe 534
Zwolnienia podatkowe 247
Deklaracje podatkowe 1252
Pomoc publiczna ulgi 224
Zwrot Podatku Akcyzowego 88
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 1974
OCHRONA ŚRODOWISKA 1442
Zawiadomienia i obwieszczenia 1601
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1318
Azbest 240
Przydomowe oczyszczalnie 263
Gospodarka odpadami komunalnymi 1309
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 1131
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 811
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 3297
Obwieszczenia 797
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 119
Plany zagospodarowania przestrzennego 171
WYBORY 1326
Prezydent RP 2020 6650
Referendum 236
Sejm i Senat 205
Parlament UE 195
Samorządowe 220
FINANSE 1132
Budżet 1140
Wieloletnia prognoza finansowa 253
Opinie RIO 914
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 619
Sprawozdania finansowe 622
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 3854
Sprzedaż nieruchomości 9529
Dzierżawa nieruchomości 3147
Gospodarka mieszkaniowa 269
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 220
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 851
Otwarte konkursy ofert 3542
Oferty pozakonkursowe 214
Program współpracy 884
Pliki do pobrania 38
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2374
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2387
ZOSiP 1222
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 3240
PETYCJE 2287
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 738
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 1061
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 195
Numery telefonów sołtysów 230
Numery telefonów przewodniczących osiedli 153
Konsultacje społeczne 100

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 114968
Redakcja biuletynu 704
Mapa serwisu 766
Statystyki 1233
Kanały RSS 610
Kontakt 5244
« powrót do poprzedniej strony