ˆ

Strona główna

 
Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
tel. 89 758-83-77, fax. 89 758-82-72
NIP 744-00-07-180, Regon 000543700
adres e-mail: urzad@zalewo.pl
adres ePUAP: /UMZalewo/SkrytkaESP
 
Gmina Zalewo
NIP 744-166-08-12, Regon 510743634
 
GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek
700 - 1500
KASA CZYNNA
poniedziałek - piątek
900 - 1230
 
Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, informacji adresowej, zajęcia pasa drogowego, dzierżawy, użytkowania i przekształcenia wieczystego gruntów, wykupu lokali, koncesji alkoholowych:
PKO BP SA 35 1020 1752 0000 0202 0160 4875
 
Numer rachunku bankowego dla subwencji i dotacji :
PKO BP SA 14 1020 1752 0000 0602 0146 6929