ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/5/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r.w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
I/5/24
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/4/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/12/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/1/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/500/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 385/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
LXII/500/24
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/499/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 150/6, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/499/24
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/498/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/498/24
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/497/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 83/2, położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
LXII/497/24
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/496/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 5, znajdującego się w budynku nr 10, usytuowanego na działce nr 179/52 w miejscowości Bądki, obręb Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/496/24
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/495/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym, usytuowanego na działce nr 62/2 w miejscowości Tarpno, obręb Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII495/24
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/494/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXII/494/24
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/493/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/493/24
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/492/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 28 lutego 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy, tak aby zadania były wykonywane zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę.
Nr aktu prawnego
LXII/492/24
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/491/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 26 stycznia 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania (za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości) Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.
Nr aktu prawnego
LXII/491/24
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/490/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku o ulepszenie organizacji w zakresie przeprowadzania kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, złożonego w dniu 26 lutego 2024r. przez Sołtys Sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
LXII/490/24
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LXII/489/24
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/488/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041.
Nr aktu prawnego
LXII/488/24
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-20/2024
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/487/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Uchwały Nr LVIII/459/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXI/487/24
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/486/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXI/486/24
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/485/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gmina Zalewo, pod nazwą „Plan Urowo”.
Nr aktu prawnego
LXI/485/24
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/484/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 29 listopada 2023r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego wdrożenia w Urzędzie Miejskim procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnianie takiej możliwości na stronie internetowej.
Nr aktu prawnego
LXI/484/24
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/483/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez organizację pożytku publicznego w przedmiocie bezczynności w realizacji zadania własnego Gminy dotyczącego niewywiązania się z obowiązku dokonania analizy zagrożeń oraz udzielenia informacji o zagrożeniach dla osób przebywających na obszarach wodnych.
Nr aktu prawnego
LXI/483/24
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/482/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku wniesionego przez osobę fizyczną w przedmiocie zbadania przewlekłości prowadzenia postępowania przez Organ
Nr aktu prawnego
LXI/482/24
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/481/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XLVI/381/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXI/481/24
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/480/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r
Nr aktu prawnego
LXI/480/24
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/479/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041
Nr aktu prawnego
LXI/479/24
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/478/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 80/2, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
LX/478/24
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/477/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się w budynku nr 24, usytuowanego na działce nr 143/2, obręb Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
LX/477/24
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/476/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LX/476/24
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji