ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-37/2021
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVII/211/21
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/213/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVII/213/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/212/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXVII/212/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
CHWAŁA NR XXVII/211/21 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/20 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXVII/211/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/210/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
XXVI/210/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/209/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/209/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/208/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/208/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXVI/207/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/206/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXVI/206/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/205/21
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/204/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVI/204/21
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/203/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/203/21
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/202/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.
Nr aktu prawnego
XXVI/202/21
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/201/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
Nr aktu prawnego
XXVI/201/21
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
2. Uchwała Nr XXVI/200/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”.
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/200/21
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/199/21
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/198/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2021- 2024”.
Nr aktu prawnego
Nr XXIV/198/21
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/197/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
XXV/197/21
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/196/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXV/196/21
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/195/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Boreczno i utworzenia Sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIV/195/20
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/194/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/20
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/193/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/20
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/192/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/191/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/189/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji