ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/291/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 27, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXV/291/21
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/290/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/4, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/290/21
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/289/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/3, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/289/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/2, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/288/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/287/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/286/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/286/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/285/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXV/285/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/284/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/284/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/283/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/283/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/282/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Zalewie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zalewo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nr aktu prawnego
XXXV/282/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/281/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
XXXV/281/21
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/280/21
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/279/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/279/21
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/278/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXV/278/2021
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/277/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/277/21
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/276/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022 – 2039.
Nr aktu prawnego
XXXV/276/21
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/275/21 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Północ Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XXXIV/275/21
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIII/274/21
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/273/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Skitławki, w obrębie ewidencyjnym Śliwa, w gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXIII/273/21
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/272/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/272/21
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/271/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/271/21
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/270/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXIII/270/21
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/269/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VIII/48/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r, w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXXII/269/21
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXII/268/21
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/267/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 46/1, położonej w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXII/267/21
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powierzenia spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.
Nr aktu prawnego
XXXII/266/21
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/265/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2022.
Nr aktu prawnego
XXXII/265/21
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska odnośnie zasadności petycji z dnia 14 września 2021r. złożonej przez Mieszkańców ulicy Rolnej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXII/264/21
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Nr aktu prawnego
XXXII/263/21
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/262/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały NR XXIV/185/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/262/21
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji