ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-70/2022
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działka: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, Nr 30/7, Nr 30/8 Nr 30/9, Nr 30/10, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-69/2022
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-68/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 46/1, położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-68/2022
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00050-67/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-67/2022
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-66/2022
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-65/2022
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-64/2022
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-63/2022
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-62/2022
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-61/2022
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-60/2022
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-59/2022
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-58/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-58/2022
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-57/2022
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00550-56/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-56/2022
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-55/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-55/2022
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-52/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-52/2022
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-51/2022
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 72/6, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-50/2022
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-49/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-49/2022
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-48/2022
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-47/2022
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców giny Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-46/2022
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyroku dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-45/2022
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-44/2022
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-43/2022
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-42/2022
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś"
Nr aktu prawnego
0050-41/2022
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-40/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-40/2022
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającej na promocji kultury fizycznej w zakresie sporów walki.
Nr aktu prawnego
0050-39/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji