ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 31/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/20/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki nr.: 41/5, 41/7 oraz 41/8, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 6 kwietnia 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie szkoleń pracowników, zastosowania w promocji nowoczesnych form, utworzenia inteligentnych centrów informacji multimedialnej.
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/17/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041.
Nr aktu prawnego
III/16/2024
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/15/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/15/2024
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/14/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/14/2024
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/13/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
III/13/2024
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 197/3, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
II/12/24
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały XL/435/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Zalewo do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
Nr aktu prawnego
II/11/24
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Nr aktu prawnego
II/10/24
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Zalewo w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
Nr aktu prawnego
II/9/24
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’.
Nr aktu prawnego
II/8/24
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/7/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
II/7/24
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
II/6/24
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/5/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r.w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
I/5/24
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/4/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/12/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/1/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/500/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 385/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
LXII/500/24
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/499/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 150/6, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/499/24
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/498/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/498/24
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/497/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 83/2, położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
LXII/497/24
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/496/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 5, znajdującego się w budynku nr 10, usytuowanego na działce nr 179/52 w miejscowości Bądki, obręb Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/496/24
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/495/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym, usytuowanego na działce nr 62/2 w miejscowości Tarpno, obręb Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII495/24
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/494/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXII/494/24
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/493/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/493/24
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/492/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 28 lutego 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy, tak aby zadania były wykonywane zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę.
Nr aktu prawnego
LXII/492/24
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/491/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 26 stycznia 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania (za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości) Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.
Nr aktu prawnego
LXII/491/24
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji