ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 301
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/235/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
-
Lp: 302
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/234/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/234/21
Status
-
Lp: 303
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/233/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
-
Lp: 304
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/232/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXIX/323/21
Status
-
Lp: 305
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/17, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-83/2021
Status
-
Lp: 306
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 274/4, 274/5, 274/6, 274/8, 274/9, położonej w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-82/2021
Status
-
Lp: 307
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-81/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka r 285/5, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-81/2021
Status
-
Lp: 308
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Zalewa w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
0050-80/2021
Status
-
Lp: 309
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-79/2021
Status
-
Lp: 310
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogł0szenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-78/2021
Status
-
Lp: 311
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-77/2021
Status
-
Lp: 312
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-76/2021
Status
-
Lp: 313
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-75/2021
Status
-
Lp: 314
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-74/2021
Status
-
Lp: 315
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczony do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-73/2021
Status
-
Lp: 316
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-72/2021
Status
-
Lp: 317
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 96/7, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-71/2021
Status
-
Lp: 318
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Zalewo oraz udzielnie upoważnienia i pełnomocnictw Pani Lucynie Czołba - Sekretarzowi Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-70/2021
Status
-
Lp: 319
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-69/2021
Status
-
Lp: 320
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-68/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-68/2021
Status
-
Lp: 321
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-67/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 143/26, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-67/2021
Status
-
Lp: 322
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie w roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050-66/2021
Status
-
Lp: 323
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-65/2021
Status
-
Lp: 324
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 143/27, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-64/2021
Status
-
Lp: 325
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 143/27, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-63/2021
Status
-
Lp: 326
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 143/25, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-62/2021
Status
-
Lp: 327
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 143/25, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-61/2021
Status
-
Lp: 328
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-60/2021
Status
-
Lp: 329
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-59/2021
Status
-
Lp: 330
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-58/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie: powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Boreczno oraz projektu Statutu Sołectwa Śliwa
Nr aktu prawnego
0050-58/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji