ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 331
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
-
Lp: 332
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo gmina Zalewo, pod nazwą "Plan Urowo"
Nr aktu prawnego
XVII/120/20
Status
-
Lp: 333
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVII/119/20
Status
-
Lp: 334
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Status
-
Lp: 335
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/117/20
Status
-
Lp: 336
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037.
Nr aktu prawnego
XVII/116/20
Status
-
Lp: 337
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania i konserwacji placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-26/2020
Status
-
Lp: 338
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-25/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-25/2020
Status
-
Lp: 339
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-24/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/19, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-24/2020
Status
-
Lp: 340
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-23/2020
Status
-
Lp: 341
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-22/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-22/2020
Status
-
Lp: 342
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-21/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-21/2020
Status
-
Lp: 343
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-20/2020
Status
-
Lp: 344
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2020 zadań publicznych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-19/2020
Status
-
Lp: 345
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-18/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-18/2020
Status
-
Lp: 346
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-17/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przyjęcia na rzecz Gminy Zalewo od Związku Gmin "Jeziorak" pomostów stacjonarnych.
Nr aktu prawnego
0050-17/2020
Status
-
Lp: 347
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 79/2, położonej w obrębie Surbajny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-16/2020
Status
-
Lp: 348
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 84, położonej w obrębie Janiki Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-15/2020
Status
-
Lp: 349
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-14/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-14/2020
Status
-
Lp: 350
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-13/2020
Status
-
Lp: 351
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-12/2020
Status
-
Lp: 352
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-11/2020
Status
-
Lp: 353
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowych ze źródeł innych niż budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
0050-10/2020
Status
-
Lp: 354
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-9/2020
Status
-
Lp: 355
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-8/2020
Status
-
Lp: 356
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-7/2020
Status
-
Lp: 357
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-6/2020
Status
-
Lp: 358
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-5/2020
Status
-
Lp: 359
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-4/2020
Status
-
Lp: 360
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-3/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2020."
Nr aktu prawnego
0050-3/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji