ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 361
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 115, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-44/2021
Status
-
Lp: 362
Data podjęcia
2021-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 19 kwietnia 2021 r. z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 285/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-43/2021
Status
-
Lp: 363
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne.
Nr aktu prawnego
0050-41/2021
Status
-
Lp: 364
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie 0050-40/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne.
Nr aktu prawnego
0050-40/2021
Status
-
Lp: 365
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-39/2021
Status
-
Lp: 366
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-38/2021
Status
-
Lp: 367
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-37/2021
Status
-
Lp: 368
Data podjęcia
2021-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-36/2021
Status
-
Lp: 369
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-35/2021
Status
-
Lp: 370
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-33/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2021 zadań publicznych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-33/2021
Status
-
Lp: 371
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-31/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050-31/2021
Status
-
Lp: 372
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-30/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 20021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-30/2021
Status
-
Lp: 373
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/214/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVII/211/21
Status
-
Lp: 374
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/213/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVII/213/21
Status
-
Lp: 375
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/212/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXVII/212/21
Status
-
Lp: 376
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/211/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/20 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXVII/211/21
Status
-
Lp: 377
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-29/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie stosowania podpisu mechanicznie odtwarzanego lub nadruku imienia i nazwiska wraz z e stanowiskiem służbowym zamiast podpisu własnoręcznego na decyzjach w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Nr aktu prawnego
0050-29/2021
Status
-
Lp: 378
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-27/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminny Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-27/2021
Status
-
Lp: 379
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-26/2021
Status
-
Lp: 380
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-25/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży lokalu mieszklanegonr 1 w budynku nr 5 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-25/2021
Status
-
Lp: 381
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-24/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Skrzypiec sprawującej funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-24/2021
Status
-
Lp: 382
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-23/2021
Status
-
Lp: 383
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-22/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lutego 2021 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-22/2021
Status
-
Lp: 384
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-21/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-21/2021
Status
-
Lp: 385
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2021 Burmistrza Zalewa Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zalewo z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-20/2021
Status
-
Lp: 386
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050-16/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludnościi Mieszkań w Gminie Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-19/2021
Status
-
Lp: 387
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-18/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położona w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-18/2021
Status
-
Lp: 388
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-17/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/27, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-17/2021
Status
-
Lp: 389
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Powszechnego Ludności i Mieszkań w Gminie Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-16/2021
Status
-
Lp: 390
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji