ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/369/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażakom ratownikom OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
Nr aktu prawnego
XLV/369/22
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/368/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku wniesionego przez grupę osób fizycznych - właścicieli sklepów spożywczych w Zalewie w przedmiocie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XLV/368/22
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/367/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XLV/367/22
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/366/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XLV/366/22
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/365/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLV/365/22
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-172/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych określonych w zapisach art. 24 ust. 5b, ust. 22, ust. 25a i w zw. z ust. 25b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) Na podstawie art. 24 ust. 5b, ust. 22, ust. 25a i w zw. z ust. 25b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Nr aktu prawnego
0050-172/2022
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-171/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych określonych w zapisach art. 2 ust. 3d, ust. 15b, ust. 15f i w zw. z ust. 15g ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.) Na podstawie art. 2 ust. 3d, ust. 15b, ust. 15f i w zw. z ust. 15g i w oparciu o przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Nr aktu prawnego
0050-171/2022
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-170/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-170/2022
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/364/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLIV/364/22
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLIV/363/22
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/362/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2023.
Nr aktu prawnego
XLIV/362/22
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/361/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XLIV/361/22
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/360/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLIV/360/22
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/359/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLIV/359/22
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-163/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno.
Nr aktu prawnego
0050-163/2022
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-162/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/6, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-162/2022
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-161/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działka Nr 93/4 oraz 91, położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-161/2022
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-159/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowanego przez Gminę Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-159/2022
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-158/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zlewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-158/2022
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-157/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 października 2022 r. w sprawie określenia szczególnych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2022
Nr aktu prawnego
0050-157/2022
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-156/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-156/2022
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-155/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
0050-155/2022
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-154/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-154/2022
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-153/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-153/2022
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/358/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 123, położonej w obrębie Zalewo nr 1
Nr aktu prawnego
XLIII/358/22
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/357/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 122/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/357/22
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/356/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 121, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/356/22
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/355/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 120, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/355/22
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/354/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia zasadności wniosku o rozpoczęcie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Półwieś i Zalewo, z ustaleniem zakazu lokalizacji biogazowni oraz podobnych inwestycji generujących uciążliwość zapachową, hałas i drgania w odległości minimum 3 km od istniejącej zabudowy
Nr aktu prawnego
XLIII/354/22
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/353/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie
Nr aktu prawnego
XLIII/353/22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji