ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LXII/489/24
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/488/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041.
Nr aktu prawnego
LXII/488/24
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-40/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 15 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-40/2024
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-39/2024
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050 – 38/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-38/2024
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-37/2024
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 –36/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-36/2024
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 –35/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-35/2024
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-34/2024
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-33/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-33/2024
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2024.
Nr aktu prawnego
0050-32/2024
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-31/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-31/2024
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-30/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-30/2024
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-29/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-29/2024
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-28/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-28/2024
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-27/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-27/2024
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-26/2024
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Skrzypiec - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-25/2024
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-24/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień
Nr aktu prawnego
0050-24/2024
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Zalewie w roku 2024
Nr aktu prawnego
0050-23/2024
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-22/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-22/2024
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-21/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-21/2024
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-20/2024
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050/19/2024
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 18/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-18/2024
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050 – 17/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-17/2024
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-16/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-16/2024
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-15/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2024
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-14/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-14/2024
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-13/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-13/2024
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji