ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/448/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LVI/448/23
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/447/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVI/447/23
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/445/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’.
Nr aktu prawnego
LVI/445/23
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/444/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LVI/444/23
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 września 2023r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-122/2023
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu „III Zalewski Pchli Targ”.
Nr aktu prawnego
0050-121/2023
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 120/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-120/2023
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-117/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22-08-2023r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji samochodu pożarniczego marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ, będący własnością Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-117/2023
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/443/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
VL/443/23
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/442/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r
Nr aktu prawnego
LV/442/23
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/441/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LV/441/23
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
Nr aktu prawnego
0050-119/23
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach
Nr aktu prawnego
0050-116/2023
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2023-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-115/2023 BURMISTRZ ZALEWA z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-115/2023
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-114/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
000-114/2023
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 113/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
0050-113/2023
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu "Pchli Targ w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-112/2023
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2023-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-111/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-111/2023
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/440/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r w sprawie zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy z Fundacją Damy Radę z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji Zadania „Centrum Integracji Społecznej w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
LIV/440/23
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/439/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r
Nr aktu prawnego
LIV/439/23
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/438/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LIV/438/2023
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-118/2023
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-110/2023
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-109/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-109/2023
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-108/2023
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary -Malewskiej w Bartach
Nr aktu prawnego
0050-107/2023
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-106/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lipca 2023r w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
005-106/02023
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-105/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 10 lipca2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-105/2023
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/437/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwałę Nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
LIII/437/23
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/436/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/364/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
LIII/436/23
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji