ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2020 zadań publicznych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-19/2020
Status
-
Lp: 602
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-18/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-18/2020
Status
-
Lp: 603
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-17/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przyjęcia na rzecz Gminy Zalewo od Związku Gmin "Jeziorak" pomostów stacjonarnych.
Nr aktu prawnego
0050-17/2020
Status
-
Lp: 604
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 79/2, położonej w obrębie Surbajny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-16/2020
Status
-
Lp: 605
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 84, położonej w obrębie Janiki Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-15/2020
Status
-
Lp: 606
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-14/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-14/2020
Status
-
Lp: 607
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-13/2020
Status
-
Lp: 608
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-12/2020
Status
-
Lp: 609
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-11/2020
Status
-
Lp: 610
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowych ze źródeł innych niż budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
0050-10/2020
Status
-
Lp: 611
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-9/2020
Status
-
Lp: 612
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-8/2020
Status
-
Lp: 613
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-7/2020
Status
-
Lp: 614
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-6/2020
Status
-
Lp: 615
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-5/2020
Status
-
Lp: 616
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-4/2020
Status
-
Lp: 617
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-3/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2020."
Nr aktu prawnego
0050-3/2020
Status
-
Lp: 618
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatkach tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-2/2020
Status
-
Lp: 619
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-1/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji