ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustalonego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-47/2020
Status
-
Lp: 632
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 t. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-46/2020
Status
-
Lp: 633
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-45/2020
Status
-
Lp: 634
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-44/2020
Status
-
Lp: 635
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-43/2020
Status
-
Lp: 636
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo na 2019 r.
Nr aktu prawnego
0050 -42/2020
Status
-
Lp: 637
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-42/2020
Status
-
Lp: 638
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-41/2020
Status
-
Lp: 639
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
0050-39/2020
Status
-
Lp: 640
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry strat wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Nr aktu prawnego
0050-38/2020
Status
-
Lp: 641
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także wydania w tych sprawach rozstrzygnięcia, w tym decyzji, oraz przekazania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nr aktu prawnego
0050-37/2020
Status
-
Lp: 642
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-36/2020
Status
-
Lp: 643
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-35/2020
Status
-
Lp: 644
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-34/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-34/2020
Status
-
Lp: 645
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-33/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-33/2020
Status
-
Lp: 646
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecność kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do wydania decyzji informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
Nr aktu prawnego
0050-32/2020
Status
-
Lp: 647
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-31/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postanowień w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz podpisywania innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
0050-31/2020
Status
-
Lp: 648
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-30/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Nr aktu prawnego
0050-30/2020
Status
-
Lp: 649
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-29/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowanych ze źródeł innych niż budżet gminy.
Nr aktu prawnego
0050-29/2020
Status
-
Lp: 650
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-28/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-28/2020
Status
-
Lp: 651
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-27/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 129/5, położonego w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-27/2020
Status
-
Lp: 652
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVIII/132/20
Status
-
Lp: 653
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/131/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020- 2022".
Nr aktu prawnego
XVII/131/20
Status
-
Lp: 654
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XVII/130/20
Status
-
Lp: 655
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położonej w obrębie Urowo.
Nr aktu prawnego
XVII/129/20
Status
-
Lp: 656
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie.
Nr aktu prawnego
XVII/128/20
Status
-
Lp: 657
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Warmińsko - Mazurskiemu na budowę wieży widokowej służącej do celów edukacyjno - turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewingi.
Nr aktu prawnego
XVII/127/20
Status
-
Lp: 658
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo - etap I"
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
-
Lp: 659
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barty na lata 2020 - 2027.
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
-
Lp: 660
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/124/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Niebezpiecznych w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym) oraz Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym)
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji