ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-101/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-101/2022
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-100/2022
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-99/2022
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-97/2022
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-96/2022
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
00505-95/2022
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050-94/2022
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2022-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru formy przetargowej nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-93/2022
Status
-
Lp: 69
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-92/2022
Status
-
Lp: 70
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-91/2022
Status
-
Lp: 71
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-90/2022
Status
-
Lp: 72
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzanie Nr 0050-89/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-89/2022
Status
-
Lp: 73
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-88/2022
Status
-
Lp: 74
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodartow domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-87/2022
Status
-
Lp: 75
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-86/2022
Status
-
Lp: 76
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wykonawczej nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym.
Nr aktu prawnego
0050-85/2022
Status
-
Lp: 77
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-84/2022
Status
-
Lp: 78
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-83/2022
Status
-
Lp: 79
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzonych gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-82/2022
Status
-
Lp: 80
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-81/2022
Status
-
Lp: 81
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do wykonania weryfikacji zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-80/2022
Status
-
Lp: 82
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarowanie domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-79/2022
Status
-
Lp: 83
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert założonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-78/2022
Status
-
Lp: 84
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczentwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-77/2022
Status
-
Lp: 85
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-76/2022
Status
-
Lp: 86
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-75/2022
Status
-
Lp: 87
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-74/2022
Status
-
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 93/1, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-73/2022
Status
-
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegąjacego na organizacjo pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-72/2022
Status
-
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-71/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji