ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/352/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/352/22
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/351/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLIII/351/22
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/350/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLIII/350/22
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/349/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLII/349/2
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/348/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Nr aktu prawnego
XLII/348/22
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XLII/347/22
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/346/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLII/346/22
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/345/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XLII/345/22
Status
-
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/344/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLII/344/22
Status
-
Lp: 70
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-152/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przepisania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
0050-152/2022
Status
-
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-151/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-151/2022
Status
-
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-150/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-150/2022
Status
-
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-149/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnego gruntów jako działka Nr 145/8, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-149/2022
Status
-
Lp: 74
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/343/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/343/22
Status
-
Lp: 75
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/342/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLI/342/22
Status
-
Lp: 76
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-148/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-148/2022
Status
-
Lp: 77
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-147/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-147/2022
Status
-
Lp: 78
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-146/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Dostawy związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" oraz projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pedeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
Nr aktu prawnego
0050-146/2022
Status
-
Lp: 79
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-145/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-145/2022
Status
-
Lp: 80
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-144/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-144/2022
Status
-
Lp: 81
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-143/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-143/2022
Status
-
Lp: 82
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-142/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 285/6 położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-142/2022
Status
-
Lp: 83
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-141/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 91 oraz 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-141/2022
Status
-
Lp: 84
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-140/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr - 136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-140/2022
Status
-
Lp: 85
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-139/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów Nr 72/6, położonego w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-139/2022
Status
-
Lp: 86
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-138/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego ograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położona w obrębie Zalewo 2.
Nr aktu prawnego
0050-138/2022
Status
-
Lp: 87
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-137/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-137/2022
Status
-
Lp: 88
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-136/2022
Status
-
Lp: 89
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-135/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy"
Nr aktu prawnego
0050-135/2022
Status
-
Lp: 90
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-134/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-134/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji