ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Skrzypiec - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-25/2024
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-24/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień
Nr aktu prawnego
0050-24/2024
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Zalewie w roku 2024
Nr aktu prawnego
0050-23/2024
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-22/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-22/2024
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-21/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-21/2024
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-20/2024
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050/19/2024
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 18/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-18/2024
Status
-
Lp: 69
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050 – 17/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-17/2024
Status
-
Lp: 70
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-16/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-16/2024
Status
-
Lp: 71
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-15/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2024
Status
-
Lp: 72
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-14/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-14/2024
Status
-
Lp: 73
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-13/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-13/2024
Status
-
Lp: 74
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/487/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Uchwały Nr LVIII/459/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXI/487/24
Status
-
Lp: 75
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/486/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXI/486/24
Status
-
Lp: 76
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/485/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gmina Zalewo, pod nazwą „Plan Urowo”.
Nr aktu prawnego
LXI/485/24
Status
-
Lp: 77
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/484/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 29 listopada 2023r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego wdrożenia w Urzędzie Miejskim procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnianie takiej możliwości na stronie internetowej.
Nr aktu prawnego
LXI/484/24
Status
-
Lp: 78
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/483/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez organizację pożytku publicznego w przedmiocie bezczynności w realizacji zadania własnego Gminy dotyczącego niewywiązania się z obowiązku dokonania analizy zagrożeń oraz udzielenia informacji o zagrożeniach dla osób przebywających na obszarach wodnych.
Nr aktu prawnego
LXI/483/24
Status
-
Lp: 79
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/482/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku wniesionego przez osobę fizyczną w przedmiocie zbadania przewlekłości prowadzenia postępowania przez Organ
Nr aktu prawnego
LXI/482/24
Status
-
Lp: 80
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/481/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XLVI/381/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXI/481/24
Status
-
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/480/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r
Nr aktu prawnego
LXI/480/24
Status
-
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXI/479/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041
Nr aktu prawnego
LXI/479/24
Status
-
Lp: 83
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-12/2024
Status
-
Lp: 84
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-11/2024
Status
-
Lp: 85
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 005-10/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
0050-10/2024
Status
-
Lp: 86
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo na rok 2024.
Nr aktu prawnego
0050-9/2024
Status
-
Lp: 87
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 8/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-159/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-8/2024
Status
-
Lp: 88
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 7/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-159/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-7/2024
Status
-
Lp: 89
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 6/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 5/12, położonej w obrębie Półwieś, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-6/2024
Status
-
Lp: 90
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 5/2024 Burmistrz Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-5/2054
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji