ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 871
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-56/2020
Status
-
Lp: 872
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-54/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-2/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-54/2020
Status
-
Lp: 873
Data podjęcia
2020-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-53/2020
Status
-
Lp: 874
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-52/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zada gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-52/2020
Status
-
Lp: 875
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
-
Lp: 876
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/136/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/136/2020
Status
-
Lp: 877
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/135/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego.
Nr aktu prawnego
Nr XIX/135/20
Status
-
Lp: 878
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r
Nr aktu prawnego
XIX/134/20
Status
-
Lp: 879
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XIX/133/20
Status
-
Lp: 880
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-51/2020
Status
-
Lp: 881
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-50/2020
Status
-
Lp: 882
Data podjęcia
2020-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-49/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-49/2020
Status
-
Lp: 883
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczególnych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-48/2020
Status
-
Lp: 884
Data podjęcia
2020-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustalonego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/9, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-47/2020
Status
-
Lp: 885
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 t. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-46/2020
Status
-
Lp: 886
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-45/2020
Status
-
Lp: 887
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-44/2020
Status
-
Lp: 888
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-43/2020
Status
-
Lp: 889
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo na 2019 r.
Nr aktu prawnego
0050 -42/2020
Status
-
Lp: 890
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-42/2020
Status
-
Lp: 891
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-41/2020
Status
-
Lp: 892
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
0050-39/2020
Status
-
Lp: 893
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry strat wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Nr aktu prawnego
0050-38/2020
Status
-
Lp: 894
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także wydania w tych sprawach rozstrzygnięcia, w tym decyzji, oraz przekazania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nr aktu prawnego
0050-37/2020
Status
-
Lp: 895
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-36/2020
Status
-
Lp: 896
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-35/2020
Status
-
Lp: 897
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-34/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-34/2020
Status
-
Lp: 898
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-33/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-33/2020
Status
-
Lp: 899
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecność kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do wydania decyzji informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
Nr aktu prawnego
0050-32/2020
Status
-
Lp: 900
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-31/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Joannie Ciepłuch pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postanowień w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz podpisywania innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
0050-31/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji