ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 991
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie.
Nr aktu prawnego
XVII/128/20
Status
-
Lp: 992
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Warmińsko - Mazurskiemu na budowę wieży widokowej służącej do celów edukacyjno - turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewingi.
Nr aktu prawnego
XVII/127/20
Status
-
Lp: 993
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo - etap I"
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
-
Lp: 994
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barty na lata 2020 - 2027.
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
-
Lp: 995
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/124/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Niebezpiecznych w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym) oraz Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym)
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
-
Lp: 996
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/123/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
-
Lp: 997
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/122/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2020 rok"
Nr aktu prawnego
XVII/122/20
Status
-
Lp: 998
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
-
Lp: 999
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo gmina Zalewo, pod nazwą "Plan Urowo"
Nr aktu prawnego
XVII/120/20
Status
-
Lp: 1000
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVII/119/20
Status
-
Lp: 1001
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Status
-
Lp: 1002
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/117/20
Status
-
Lp: 1003
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037.
Nr aktu prawnego
XVII/116/20
Status
-
Lp: 1004
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania i konserwacji placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-26/2020
Status
-
Lp: 1005
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-25/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-25/2020
Status
-
Lp: 1006
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-24/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/19, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-24/2020
Status
-
Lp: 1007
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-23/2020
Status
-
Lp: 1008
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-22/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-22/2020
Status
-
Lp: 1009
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-21/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-21/2020
Status
-
Lp: 1010
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-20/2020
Status
-
Lp: 1011
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2020 zadań publicznych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-19/2020
Status
-
Lp: 1012
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-18/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-18/2020
Status
-
Lp: 1013
Data podjęcia
2020-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-17/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przyjęcia na rzecz Gminy Zalewo od Związku Gmin "Jeziorak" pomostów stacjonarnych.
Nr aktu prawnego
0050-17/2020
Status
-
Lp: 1014
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 79/2, położonej w obrębie Surbajny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-16/2020
Status
-
Lp: 1015
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 84, położonej w obrębie Janiki Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-15/2020
Status
-
Lp: 1016
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-14/2020 Burmistrz Zalewa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-14/2020
Status
-
Lp: 1017
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-13/2020
Status
-
Lp: 1018
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-12/2020
Status
-
Lp: 1019
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 lutego 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-11/2020
Status
-
Lp: 1020
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowych ze źródeł innych niż budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
0050-10/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji