ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-133/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie postanowienia pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-133/2022
Status
-
Lp: 92
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-132/2022
Status
-
Lp: 93
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-131/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-131/2022
Status
-
Lp: 94
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-130/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
0050-130/2022
Status
-
Lp: 95
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-129/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-129/2022
Status
-
Lp: 96
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczącym potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
0050-128/2022
Status
-
Lp: 97
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-127/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-127/2022
Status
-
Lp: 98
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-125/2022
Status
-
Lp: 99
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-124/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-124/2022
Status
-
Lp: 100
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-123/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnej w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-123/2022
Status
-
Lp: 101
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia a tych sprawach oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Nr aktu prawnego
0050-122/2022
Status
-
Lp: 102
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz podpisywania innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
0050-121/2022
Status
-
Lp: 103
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Nr aktu prawnego
0050-120/2022
Status
-
Lp: 104
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-119/2022
Status
-
Lp: 105
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegajacego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-118/2022
Status
-
Lp: 106
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-117/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-117/2022
Status
-
Lp: 107
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-116/2022
Status
-
Lp: 108
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-115/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-115/2022
Status
-
Lp: 109
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-114/2022
Status
-
Lp: 110
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-113/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-113/2022
Status
-
Lp: 111
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-112/2022
Status
-
Lp: 112
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-111/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 27, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-111/2022
Status
-
Lp: 113
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-110/2022
Status
-
Lp: 114
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-109/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającej na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-109/2022
Status
-
Lp: 115
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-108/2022
Status
-
Lp: 116
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-107/2022
Status
-
Lp: 117
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-106/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy".
Nr aktu prawnego
0050-106/2022
Status
-
Lp: 118
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Zalewo na rok 2022."
Nr aktu prawnego
0050-105/2022
Status
-
Lp: 119
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2022 z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2021 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-104/2022
Status
-
Lp: 120
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/341/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Zalewie do Zespołu Doradczo – Opiniującego
Nr aktu prawnego
XL/341/22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji