ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-70/2022
Status
-
Lp: 92
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/327/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/22
Status
-
Lp: 93
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/326/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażakom ratownikom OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XXXIX/326/22
Status
-
Lp: 94
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/325/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/325/22
Status
-
Lp: 95
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/324/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIX/324/22
Status
-
Lp: 96
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/323/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039
Nr aktu prawnego
XXXIX/323/22
Status
-
Lp: 97
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działka: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, Nr 30/7, Nr 30/8 Nr 30/9, Nr 30/10, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-69/2022
Status
-
Lp: 98
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-68/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 46/1, położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-68/2022
Status
-
Lp: 99
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00050-67/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-67/2022
Status
-
Lp: 100
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-66/2022
Status
-
Lp: 101
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-65/2022
Status
-
Lp: 102
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-64/2022
Status
-
Lp: 103
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-63/2022
Status
-
Lp: 104
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-62/2022
Status
-
Lp: 105
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-61/2022
Status
-
Lp: 106
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-60/2022
Status
-
Lp: 107
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-59/2022
Status
-
Lp: 108
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-58/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-58/2022
Status
-
Lp: 109
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-57/2022
Status
-
Lp: 110
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00550-56/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-56/2022
Status
-
Lp: 111
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-55/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-55/2022
Status
-
Lp: 112
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/322/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, będącego jednostką organizacyjną Gminy, do wykonywania zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia w tym zakresie upoważnień.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/322/22
Status
-
Lp: 113
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/321/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2022 rok.”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/321/22
Status
-
Lp: 114
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/320/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/6, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/320/22
Status
-
Lp: 115
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/319/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 91 oraz Nr 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVIII/319/22
Status
-
Lp: 116
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/318/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 222/3 o powierzchni 0,2527 ha oraz część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 223/4 o powierzchni 0,8188 ha, położonych w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/318/22
Status
-
Lp: 117
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 118/27, położona w obrębie Zalewo nr 1, na rzecz użytkownika wieczystego.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/317/22
Status
-
Lp: 118
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/316/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/22
Status
-
Lp: 119
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/315/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/315/22
Status
-
Lp: 120
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/314/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie pozostawienia ponownej petycji w tej samej sprawie bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXXVIII/314/22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji