ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 4/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 32/7, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-4/2024
Status
-
Lp: 92
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 3/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 32/7, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-3/2024
Status
-
Lp: 93
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-22/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-2/2024
Status
-
Lp: 94
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dowozie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) Koło w Ostródzie.
Nr aktu prawnego
0050-1/2024
Status
-
Lp: 95
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-164/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dowozie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) Koło w Ostródzie.
Nr aktu prawnego
0050-164/2023
Status
-
Lp: 96
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 162/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-162/2023
Status
-
Lp: 97
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 161/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do pełnienia nadzoru organizacyjnego, merytorycznego i finansowego nad realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”
Nr aktu prawnego
0050-161/2023
Status
-
Lp: 98
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-160/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 8 grudnia 2023 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-160/2023
Status
-
Lp: 99
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-159/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-159/2023
Status
-
Lp: 100
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/478/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 80/2, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
LX/478/24
Status
-
Lp: 101
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/477/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się w budynku nr 24, usytuowanego na działce nr 143/2, obręb Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
LX/477/24
Status
-
Lp: 102
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/476/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LX/476/24
Status
-
Lp: 103
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
LX/475/23Uchwała Nr LX/475/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LX/475/24
Status
-
Lp: 104
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/474/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041.
Nr aktu prawnego
LX/474/24
Status
-
Lp: 105
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/473/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LIX/473/23
Status
-
Lp: 106
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/472/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LIX/472/23
Status
-
Lp: 107
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/471/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 15 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 236/5 o powierzchni 0,2800 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LIX/471/2023
Status
-
Lp: 108
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/470/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LIX/470/2023
Status
-
Lp: 109
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
7. Uchwała Nr LIX/469/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
LIX/469/23
Status
-
Lp: 110
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/468/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.
Nr aktu prawnego
LIX/468/23
Status
-
Lp: 111
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/467/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
LIX/467/23
Status
-
Lp: 112
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/466/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LIX/466/23
Status
-
Lp: 113
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/465/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2024.
Nr aktu prawnego
LIX/465/23
Status
-
Lp: 114
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/464/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LIX/464/23
Status
-
Lp: 115
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/463/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024 – 2041.
Nr aktu prawnego
LIX/463/23
Status
-
Lp: 116
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-165/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury pn. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-165/2023
Status
-
Lp: 117
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-163/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-163/2023
Status
-
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050-158/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dowozie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) Koło w Ostródzie.
Nr aktu prawnego
0050-158/2023
Status
-
Lp: 119
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-157/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Zespołowi Szkół w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-157/2023
Status
-
Lp: 120
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-155/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-155/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji