ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Powszechnego Ludności i Mieszkań w Gminie Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-16/2021
Status
-
Lp: 122
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2021
Status
-
Lp: 123
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-14/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-14/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Lichacz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-14/2021
Status
-
Lp: 124
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-12/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Skorupka-Skorupskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Bartach.
Nr aktu prawnego
0050-13/2021
Status
-
Lp: 125
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-15/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Zakrzewskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-12/2021
Status
-
Lp: 126
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-13/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Dobrowolskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzykach.
Nr aktu prawnego
0050-11/2021
Status
-
Lp: 127
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/210/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
XXVI/210/21
Status
-
Lp: 128
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/209/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/209/21
Status
-
Lp: 129
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/208/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVI/208/21
Status
-
Lp: 130
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXVI/207/21
Status
-
Lp: 131
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/206/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXVI/206/21
Status
-
Lp: 132
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/205/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/205/21
Status
-
Lp: 133
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/204/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jako jednostki organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVI/204/21
Status
-
Lp: 134
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/203/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/203/21
Status
-
Lp: 135
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/202/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.
Nr aktu prawnego
XXVI/202/21
Status
-
Lp: 136
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/201/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.,
Nr aktu prawnego
XXVI/201/21
Status
-
Lp: 137
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/200/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023”.
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/200/21
Status
-
Lp: 138
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVI/199/21
Status
-
Lp: 139
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/198/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2021- 2024”.
Nr aktu prawnego
Nr XXIV/198/21
Status
-
Lp: 140
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/197/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
XXV/197/21
Status
-
Lp: 141
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/196/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXV/196/21
Status
-
Lp: 142
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-10/2021
Status
-
Lp: 143
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - upoważnienia Pani Ilonie Truszkowskiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowania, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz do zadania złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-9/2021
Status
-
Lp: 144
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Zalewie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-8/2021
Status
-
Lp: 145
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Annie Trojakowskiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczenia w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-7/2021
Status
-
Lp: 146
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Wiktorii Tomaszewicz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-6/2021
Status
-
Lp: 147
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Iwonie Folgert, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń w tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-5/2021
Status
-
Lp: 148
Data podjęcia
2021-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-4/2021
Status
-
Lp: 149
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-3/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-3/2021
Status
-
Lp: 150
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-2/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji