ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Bartach.
Nr aktu prawnego
0050-96/2023
Status
-
Lp: 122
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 5 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-95/2023
Status
-
Lp: 123
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/8, położona w obrębie Gajdy.
Nr aktu prawnego
0050-94/2023
Status
-
Lp: 124
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
0050-92/2023
Status
-
Lp: 125
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2023 Burmistrz Zalewa z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 231, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
0050-91/2023
Status
-
Lp: 126
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 323/27, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-90/2023
Status
-
Lp: 127
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/433/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
LII/433/23
Status
-
Lp: 128
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/432/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 5/12, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/432/23
Status
-
Lp: 129
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/431/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowe w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/431/23
Status
-
Lp: 130
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/430/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2025”.
Nr aktu prawnego
LII/430/23
Status
-
Lp: 131
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/429/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Zalewo w projekcie pn „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”.
Nr aktu prawnego
LII/429/23
Status
-
Lp: 132
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/428/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
LII/428/23
Status
-
Lp: 133
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
chwała Nr LII/427/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/427/23
Status
-
Lp: 134
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/426/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LII/426/23
Status
-
Lp: 135
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/425/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040
Nr aktu prawnego
LII/425/23
Status
-
Lp: 136
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/424/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LII/424/23
Status
-
Lp: 137
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/423/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LII/423/2023
Status
-
Lp: 138
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/422/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
LII/422/23
Status
-
Lp: 139
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-89/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Zalewo na rok 2023".
Nr aktu prawnego
0050-89/2023
Status
-
Lp: 140
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu „Pchli Targ w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
0050-88/2023
Status
-
Lp: 141
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2023 r. z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-87/2023
Status
-
Lp: 142
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zdania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-86/2023
Status
-
Lp: 143
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-85/2023
Status
-
Lp: 144
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2023 Burmistrz Zalewa z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT.
Nr aktu prawnego
0050-84/2023
Status
-
Lp: 145
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-83/2023
Status
-
Lp: 146
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-82/2023
Status
-
Lp: 147
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-81/2023
Status
-
Lp: 148
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-80/2023
Status
-
Lp: 149
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach
Nr aktu prawnego
0050-79/2023
Status
-
Lp: 150
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr0050-78/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary - Malewskiej w Bartach
Nr aktu prawnego
0050-78/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji