ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2021 r.w sprawie: przyjęcia "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2021."
Nr aktu prawnego
0050-1/2021
Status
-
Lp: 152
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-134/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-134/2020
Status
-
Lp: 153
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/195/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Boreczno i utworzenia Sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIV/195/20
Status
-
Lp: 154
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/194/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/20
Status
-
Lp: 155
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/193/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/20
Status
-
Lp: 156
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/192/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/20
Status
-
Lp: 157
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/191/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/20
Status
-
Lp: 158
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/20
Status
-
Lp: 159
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/189/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/20
Status
-
Lp: 160
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/20
Status
-
Lp: 161
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/187/20
Status
-
Lp: 162
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/186/20
Status
-
Lp: 163
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2021.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/20
Status
-
Lp: 164
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/20
Status
-
Lp: 165
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XXIV/182/20
Status
-
Lp: 166
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIV/181/20
Status
-
Lp: 167
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021 – 2038.
Nr aktu prawnego
XXIV/180/20
Status
-
Lp: 168
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-133/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń na potrzeby projektów realizowanych w pomieszczeniach świetlic wiejskich należących do Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-133/2020
Status
-
Lp: 169
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-132/2020
Status
-
Lp: 170
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-130/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-54/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-2/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-130/2020
Status
-
Lp: 171
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-129/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ba terenie miasta Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-129/2020
Status
-
Lp: 172
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-128/2020
Status
-
Lp: 173
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-127/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Skrzypiec - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-127/2020
Status
-
Lp: 174
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-126/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2021.
Nr aktu prawnego
0050-126/2020
Status
-
Lp: 175
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038.
Nr aktu prawnego
0050-125/2020
Status
-
Lp: 176
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-124/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc zdrowotną w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
0050-124/2020
Status
-
Lp: 177
Data podjęcia
2020-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-123/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-123/2020
Status
-
Lp: 178
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-122/2020
Status
-
Lp: 179
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 180
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji