ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-38/2022
Status
-
Lp: 152
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-37/2022
Status
-
Lp: 153
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 303/66, położonej w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-36/2022
Status
-
Lp: 154
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości niezabudowanej, określonej numerami ewidencyjnymi 237/2 i 386/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-35/2022
Status
-
Lp: 155
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-34/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 129/5, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-34/2022
Status
-
Lp: 156
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 58/3, położonej w obrębie Kupin, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
00050-33/2022
Status
-
Lp: 157
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 303/66, położonej w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-32/2022
Status
-
Lp: 158
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-31/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerami ewidencyjnymi 237/2 i 386/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-31/2022
Status
-
Lp: 159
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-30/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 129/5, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-30/2022
Status
-
Lp: 160
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-29/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 58/3, położonej w obrębie Kupi, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-29/2022
Status
-
Lp: 161
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-28/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 27, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do srzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-28/2022
Status
-
Lp: 162
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/299/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
-
Lp: 163
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/298/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
-
Lp: 164
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/297/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
-
Lp: 165
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/296/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
-
Lp: 166
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/295/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2022 – 2026.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVI/295/22
Status
-
Lp: 167
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/294/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/22
Status
-
Lp: 168
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/293/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo 2022r
Nr aktu prawnego
XXXVI/293/22
Status
-
Lp: 169
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/292/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVI/292/22
Status
-
Lp: 170
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/27-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-27/2022
Status
-
Lp: 171
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/26-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów (kierowników) samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-26/2022
Status
-
Lp: 172
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/25-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050-1/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania świetlic wiejskich i ich wyposażenia w gminie Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-25/2022
Status
-
Lp: 173
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/24-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywołania nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo 2, przeznaczonej do sprzedaży w drugim ustnym przetargu nieograniczonym.
Nr aktu prawnego
0050-24/2022
Status
-
Lp: 174
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050-23/2022
Status
-
Lp: 175
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/22-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-22/2022
Status
-
Lp: 176
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/21-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2022".
Nr aktu prawnego
0050-21/2022
Status
-
Lp: 177
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/20-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zalewo"
Nr aktu prawnego
0050-20/2022
Status
-
Lp: 178
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/19-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń a tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-19/2022
Status
-
Lp: 179
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/18-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Nr aktu prawnego
0050-18/2022
Status
-
Lp: 180
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/17-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Nr aktu prawnego
0050-17/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji