ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wykonawczej nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym.
Nr aktu prawnego
0050-85/2022
Status
-
Lp: 152
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-84/2022
Status
-
Lp: 153
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-83/2022
Status
-
Lp: 154
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzonych gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-82/2022
Status
-
Lp: 155
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-81/2022
Status
-
Lp: 156
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do wykonania weryfikacji zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-80/2022
Status
-
Lp: 157
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarowanie domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-79/2022
Status
-
Lp: 158
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert założonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-78/2022
Status
-
Lp: 159
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczentwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-77/2022
Status
-
Lp: 160
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-76/2022
Status
-
Lp: 161
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-75/2022
Status
-
Lp: 162
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-74/2022
Status
-
Lp: 163
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 93/1, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-73/2022
Status
-
Lp: 164
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegąjacego na organizacjo pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-72/2022
Status
-
Lp: 165
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-71/2022
Status
-
Lp: 166
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-70/2022
Status
-
Lp: 167
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/327/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/22
Status
-
Lp: 168
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/326/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażakom ratownikom OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XXXIX/326/22
Status
-
Lp: 169
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/325/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/325/22
Status
-
Lp: 170
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/324/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIX/324/22
Status
-
Lp: 171
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/323/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039
Nr aktu prawnego
XXXIX/323/22
Status
-
Lp: 172
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działka: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, Nr 30/7, Nr 30/8 Nr 30/9, Nr 30/10, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-69/2022
Status
-
Lp: 173
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-68/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 46/1, położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-68/2022
Status
-
Lp: 174
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00050-67/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-67/2022
Status
-
Lp: 175
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-66/2022
Status
-
Lp: 176
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-65/2022
Status
-
Lp: 177
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-64/2022
Status
-
Lp: 178
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-63/2022
Status
-
Lp: 179
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-62/2022
Status
-
Lp: 180
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanty Skrzypiec pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
0050-61/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji