ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 131/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 6 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo – Etap II”.
Nr aktu prawnego
0050-131/2023
Status
-
Lp: 152
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 130/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 6 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba”.
Nr aktu prawnego
0050-130/2023
Status
-
Lp: 153
Data podjęcia
2023-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-129/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050- 129/2023
Status
-
Lp: 154
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-128/2023
Status
-
Lp: 155
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 127/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 0050 – 63/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050- 127/2023
Status
-
Lp: 156
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 127/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 0050 – 63/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050-127/2023
Status
-
Lp: 157
Data podjęcia
2023-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-126/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
0050-126/2023
Status
-
Lp: 158
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 125/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-125/2023
Status
-
Lp: 159
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050 – 124/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-124/2023
Status
-
Lp: 160
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 123/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-123/2023
Status
-
Lp: 161
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/450/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2024.
Nr aktu prawnego
LVI/450/23
Status
-
Lp: 162
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/449/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
LVI/449/23
Status
-
Lp: 163
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/448/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LVI/448/23
Status
-
Lp: 164
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/447/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVI/447/23
Status
-
Lp: 165
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/445/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’.
Nr aktu prawnego
LVI/445/23
Status
-
Lp: 166
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/444/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LVI/444/23
Status
-
Lp: 167
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 września 2023r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-122/2023
Status
-
Lp: 168
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu „III Zalewski Pchli Targ”.
Nr aktu prawnego
0050-121/2023
Status
-
Lp: 169
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 120/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-120/2023
Status
-
Lp: 170
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-117/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22-08-2023r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji samochodu pożarniczego marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ, będący własnością Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-117/2023
Status
-
Lp: 171
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/443/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
VL/443/23
Status
-
Lp: 172
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/442/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r
Nr aktu prawnego
LV/442/23
Status
-
Lp: 173
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LV/441/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LV/441/23
Status
-
Lp: 174
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
Nr aktu prawnego
0050-119/23
Status
-
Lp: 175
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach
Nr aktu prawnego
0050-116/2023
Status
-
Lp: 176
Data podjęcia
2023-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-115/2023 BURMISTRZ ZALEWA z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-115/2023
Status
-
Lp: 177
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-114/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
000-114/2023
Status
-
Lp: 178
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 113/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
0050-113/2023
Status
-
Lp: 179
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu "Pchli Targ w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-112/2023
Status
-
Lp: 180
Data podjęcia
2023-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-111/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-111/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji