ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-77/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 1 czerwca 2023r. sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-77/2023
Status
-
Lp: 152
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 76/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-76/2023
Status
-
Lp: 153
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-75/2023
Status
-
Lp: 154
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 maja 2023r. sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-74/2023
Status
-
Lp: 155
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-73 /2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-73/2023
Status
-
Lp: 156
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT.
Nr aktu prawnego
0050-72/2023
Status
-
Lp: 157
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2022 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-71/2023
Status
-
Lp: 158
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 70/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-70/2023
Status
-
Lp: 159
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/421/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Nr LI/421/23
Status
-
Lp: 160
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/420/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę nr 1, obręb geodezyjny Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LI/420/23
Status
-
Lp: 161
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/419/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr LI/419/23
Status
-
Lp: 162
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/418/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo przyjętego uchwałą Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020r.
Nr aktu prawnego
Nr LI/418/23
Status
-
Lp: 163
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/417/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo przyjętego uchwałą Nr XIII/81/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019r.
Nr aktu prawnego
LI/417/23
Status
-
Lp: 164
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/416/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR XLVI/381/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LI/416/23
Status
-
Lp: 165
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/415/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
Nr LI/415/23
Status
-
Lp: 166
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/414/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
Nr LI/414/2
Status
-
Lp: 167
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-69/2023
Status
-
Lp: 168
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 68/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050-68/2023
Status
-
Lp: 169
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-67/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy rodzaju miejscowości z: Murawki – jako część wsi Urowo, na: Murawki – wieś.
Nr aktu prawnego
0050-67/2023
Status
-
Lp: 170
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-66/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-66/2023
Status
-
Lp: 171
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-65/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-65/2023
Status
-
Lp: 172
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-64/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach.
Nr aktu prawnego
0050-64/2023
Status
-
Lp: 173
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-63/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartach.
Nr aktu prawnego
0050-63/2023
Status
-
Lp: 174
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-62/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Bartach od roku szkolnego 2023/2024 wyłącznie w formie elektronicznej.
Nr aktu prawnego
0050-62/2023
Status
-
Lp: 175
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-61/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-61/2023
Status
-
Lp: 176
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-60/2023
Status
-
Lp: 177
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-59/2023
Status
-
Lp: 178
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-58/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-58/2023
Status
-
Lp: 179
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-57/2023
Status
-
Lp: 180
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-56/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-56/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji