ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/407/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XLIX/407/23
Status
-
Lp: 182
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/406/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
Nr XLIX/406/23
Status
-
Lp: 183
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLIX/405/23
Status
-
Lp: 184
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/404/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
Nr XLIX/404/23
Status
-
Lp: 185
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/403/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
XLIX/403/23
Status
-
Lp: 186
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/402/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 138/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XLVIII/402/23
Status
-
Lp: 187
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/401/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/8, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XLVIII/401/23
Status
-
Lp: 188
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/400/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVIII/400/23
Status
-
Lp: 189
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/399/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XLVII/389/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVIII/399/23
Status
-
Lp: 190
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/398/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XLVII/388/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/398/23
Status
-
Lp: 191
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/397/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/397/23
Status
-
Lp: 192
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/396/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/396/23
Status
-
Lp: 193
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/395/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną rezygnacją – członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania zmiany w treści Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji, zmienionej Uchwałą II/8/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną rezygnacją – członka Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania zmiany w treści Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2018r.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/395/23
Status
-
Lp: 194
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/394/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/394/23
Status
-
Lp: 195
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/393/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/393/23
Status
-
Lp: 196
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno.
Nr aktu prawnego
0050-8/2023
Status
-
Lp: 197
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2023.
Nr aktu prawnego
0050-7/2023
Status
-
Lp: 198
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-6/2023
Status
-
Lp: 199
Data podjęcia
2023-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2023".
Nr aktu prawnego
0050-5/2023
Status
-
Lp: 200
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-4/2023
Status
-
Lp: 201
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-3/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-3/2023
Status
-
Lp: 202
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
Nr aktu prawnego
0050-2/2023
Status
-
Lp: 203
Data podjęcia
2023-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-1/2023
Status
-
Lp: 204
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/392/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Murawki, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, z: Murawki – jako część wsi Urowo, na: Murawki – wieś.
Nr aktu prawnego
Nr XLVII/392/23
Status
-
Lp: 205
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/391/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 233, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLVII/391/23
Status
-
Lp: 206
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/390/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 231, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLVII/390/23
Status
-
Lp: 207
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/389/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVII/389/23
Status
-
Lp: 208
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/388/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVII/388/23
Status
-
Lp: 209
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/387/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XLVII/387/23
Status
-
Lp: 210
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/386/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVII/386/23
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji