ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/16-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów.
Nr aktu prawnego
0050-16/2022
Status
-
Lp: 182
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/15-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobą uprawnionym do alimentów.
Nr aktu prawnego
0050-15/2022
Status
-
Lp: 183
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/14-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Nr aktu prawnego
0050-14/2022
Status
-
Lp: 184
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2022 z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-13/2022
Status
-
Lp: 185
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2022 z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-12/2022
Status
-
Lp: 186
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego. v
Nr aktu prawnego
0050-11/2022
Status
-
Lp: 187
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-10/2022
Status
-
Lp: 188
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-9/2022
Status
-
Lp: 189
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-8/2022
Status
-
Lp: 190
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 182/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-7/2022
Status
-
Lp: 191
Data podjęcia
2020-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 182/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-6/2022
Status
-
Lp: 192
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 145/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-5/2022
Status
-
Lp: 193
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 46/1, położonej w obrębie Urowo, gmina Zalewa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-4/2022
Status
-
Lp: 194
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-3/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 93/1, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-3/2022
Status
-
Lp: 195
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 293/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-2/2022
Status
-
Lp: 196
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerami ewidencyjnymi: 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, Nr 30/7, Nr 30/8, Nr 30/9, Nr 30/10, Nr 30/11, położonej w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie prztetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-1/2022
Status
-
Lp: 197
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-123/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-123/2021
Status
-
Lp: 198
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-122/2021
Status
-
Lp: 199
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/291/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 27, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXV/291/21
Status
-
Lp: 200
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/290/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/4, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/290/21
Status
-
Lp: 201
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/289/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/3, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/289/21
Status
-
Lp: 202
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/2, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/288/21
Status
-
Lp: 203
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/287/21
Status
-
Lp: 204
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/286/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/286/21
Status
-
Lp: 205
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/285/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXV/285/21
Status
-
Lp: 206
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/284/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/284/21
Status
-
Lp: 207
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/283/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/283/21
Status
-
Lp: 208
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/282/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Zalewie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zalewo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nr aktu prawnego
XXXV/282/21
Status
-
Lp: 209
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/281/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
XXXV/281/21
Status
-
Lp: 210
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/280/21
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji