ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/440/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r w sprawie zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy z Fundacją Damy Radę z siedzibą w Gdańsku w celu realizacji Zadania „Centrum Integracji Społecznej w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
LIV/440/23
Status
-
Lp: 182
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/439/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r
Nr aktu prawnego
LIV/439/23
Status
-
Lp: 183
Data podjęcia
2023-08-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/438/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LIV/438/2023
Status
-
Lp: 184
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-118/2023
Status
-
Lp: 185
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-110/2023
Status
-
Lp: 186
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-109/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-109/2023
Status
-
Lp: 187
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-108/2023
Status
-
Lp: 188
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary -Malewskiej w Bartach
Nr aktu prawnego
0050-107/2023
Status
-
Lp: 189
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-106/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lipca 2023r w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
005-106/02023
Status
-
Lp: 190
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-105/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 10 lipca2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-105/2023
Status
-
Lp: 191
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/437/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwałę Nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
LIII/437/23
Status
-
Lp: 192
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/436/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/364/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
LIII/436/23
Status
-
Lp: 193
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/435/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LIII/435/23
Status
-
Lp: 194
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/434/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LIII/434/23
Status
-
Lp: 195
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz nagród Dyrektorom (Kierownikom) i Zastępcom Dyrektorów (Kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050-104/2023
Status
-
Lp: 196
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-103/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadani publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-103/2023
Status
-
Lp: 197
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-102/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji samochodu pożarniczego marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89 FJ, będący własnością Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-102/2023
Status
-
Lp: 198
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-101/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ.
Nr aktu prawnego
0050-101/2023
Status
-
Lp: 199
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-100/2023
Status
-
Lp: 200
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie: powołania komisji w celu wyboru w procedurze negocjacji operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-99/2023
Status
-
Lp: 201
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-98/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach.
Nr aktu prawnego
0050-98/2023
Status
-
Lp: 202
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-97/2023
Status
-
Lp: 203
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Bartach.
Nr aktu prawnego
0050-96/2023
Status
-
Lp: 204
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 5 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-95/2023
Status
-
Lp: 205
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/8, położona w obrębie Gajdy.
Nr aktu prawnego
0050-94/2023
Status
-
Lp: 206
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
0050-92/2023
Status
-
Lp: 207
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2023 Burmistrz Zalewa z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 231, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
0050-91/2023
Status
-
Lp: 208
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 323/27, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-90/2023
Status
-
Lp: 209
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/433/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
LII/433/23
Status
-
Lp: 210
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/432/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 5/12, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/432/23
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji