ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/279/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/279/21
Status
-
Lp: 212
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/278/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXV/278/2021
Status
-
Lp: 213
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/277/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/277/21
Status
-
Lp: 214
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/276/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022 – 2039.
Nr aktu prawnego
XXXV/276/21
Status
-
Lp: 215
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-121/2021
Status
-
Lp: 216
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Nr aktu prawnego
0050-120/2021
Status
-
Lp: 217
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00050-119/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-1/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w gminie Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-119/2021
Status
-
Lp: 218
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-118/2021
Status
-
Lp: 219
Data podjęcia
2021-12-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-117/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-117/2021
Status
-
Lp: 220
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
0050-116/2021
Status
-
Lp: 221
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1515/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie postępowania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-115/2021
Status
-
Lp: 222
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-114/2021
Status
-
Lp: 223
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
0050-112/2021
Status
-
Lp: 224
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-111/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-111/2021
Status
-
Lp: 225
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc zdrowotną w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-110/2021
Status
-
Lp: 226
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-109/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-109/2021
Status
-
Lp: 227
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-108/2021
Status
-
Lp: 228
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050-102/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy".
Nr aktu prawnego
0050-107/2021
Status
-
Lp: 229
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/275/21 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Północ Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XXXIV/275/21
Status
-
Lp: 230
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIII/274/21
Status
-
Lp: 231
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/273/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Skitławki, w obrębie ewidencyjnym Śliwa, w gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXIII/273/21
Status
-
Lp: 232
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/272/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/272/21
Status
-
Lp: 233
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/271/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/271/21
Status
-
Lp: 234
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/270/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXIII/270/21
Status
-
Lp: 235
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/269/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VIII/48/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r, w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXXII/269/21
Status
-
Lp: 236
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXII/268/21
Status
-
Lp: 237
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/267/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 46/1, położonej w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXII/267/21
Status
-
Lp: 238
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powierzenia spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.
Nr aktu prawnego
XXXII/266/21
Status
-
Lp: 239
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/265/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2022.
Nr aktu prawnego
XXXII/265/21
Status
-
Lp: 240
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska odnośnie zasadności petycji z dnia 14 września 2021r. złożonej przez Mieszkańców ulicy Rolnej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXII/264/21
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji