ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-26/2023
Status
-
Lp: 212
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-25/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 233 położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-25/2023
Status
-
Lp: 213
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-24/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-24/2023
Status
-
Lp: 214
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 231 położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-23/2023
Status
-
Lp: 215
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-22/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)".
Nr aktu prawnego
0050-22/2023
Status
-
Lp: 216
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-21/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 32/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-21/2023
Status
-
Lp: 217
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-20/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 32/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-20/2023
Status
-
Lp: 218
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-116/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
0050-19/2023
Status
-
Lp: 219
Data podjęcia
2028-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-18/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertowego na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-18/2023
Status
-
Lp: 220
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-17/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-17/2023
Status
-
Lp: 221
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-16/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-16/2023
Status
-
Lp: 222
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-15/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2023
Status
-
Lp: 223
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego
Nr aktu prawnego
0050-13/2023
Status
-
Lp: 224
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-12/2023
Status
-
Lp: 225
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-11/2023
Status
-
Lp: 226
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-10/2023
Status
-
Lp: 227
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)".
Nr aktu prawnego
00550-9/2023
Status
-
Lp: 228
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/410/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/337/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLIX/410/23
Status
-
Lp: 229
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/409/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XLIX/409/23
Status
-
Lp: 230
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/408/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2023 rok.”
Nr aktu prawnego
XLIX/408/23
Status
-
Lp: 231
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/407/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XLIX/407/23
Status
-
Lp: 232
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/406/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji.
Nr aktu prawnego
Nr XLIX/406/23
Status
-
Lp: 233
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLIX/405/23
Status
-
Lp: 234
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/404/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
Nr XLIX/404/23
Status
-
Lp: 235
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/403/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
XLIX/403/23
Status
-
Lp: 236
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/402/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 138/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XLVIII/402/23
Status
-
Lp: 237
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/401/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/8, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XLVIII/401/23
Status
-
Lp: 238
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/400/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVIII/400/23
Status
-
Lp: 239
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/399/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XLVII/389/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVIII/399/23
Status
-
Lp: 240
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/398/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XLVII/388/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLVIII/398/23
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji