ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/431/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowe w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/431/23
Status
-
Lp: 212
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/430/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2025”.
Nr aktu prawnego
LII/430/23
Status
-
Lp: 213
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/429/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Zalewo w projekcie pn „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”.
Nr aktu prawnego
LII/429/23
Status
-
Lp: 214
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/428/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
LII/428/23
Status
-
Lp: 215
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
chwała Nr LII/427/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LII/427/23
Status
-
Lp: 216
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/426/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LII/426/23
Status
-
Lp: 217
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/425/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040
Nr aktu prawnego
LII/425/23
Status
-
Lp: 218
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/424/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LII/424/23
Status
-
Lp: 219
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/423/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LII/423/2023
Status
-
Lp: 220
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/422/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
LII/422/23
Status
-
Lp: 221
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-89/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Zalewo na rok 2023".
Nr aktu prawnego
0050-89/2023
Status
-
Lp: 222
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu „Pchli Targ w Zalewie”.
Nr aktu prawnego
0050-88/2023
Status
-
Lp: 223
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2023 r. z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-87/2023
Status
-
Lp: 224
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zdania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-86/2023
Status
-
Lp: 225
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-85/2023
Status
-
Lp: 226
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2023 Burmistrz Zalewa z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT.
Nr aktu prawnego
0050-84/2023
Status
-
Lp: 227
Data podjęcia
2023-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-83/2023
Status
-
Lp: 228
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-82/2023
Status
-
Lp: 229
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-81/2023
Status
-
Lp: 230
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-80/2023
Status
-
Lp: 231
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykach
Nr aktu prawnego
0050-79/2023
Status
-
Lp: 232
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr0050-78/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary - Malewskiej w Bartach
Nr aktu prawnego
0050-78/2023
Status
-
Lp: 233
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-77/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 1 czerwca 2023r. sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-77/2023
Status
-
Lp: 234
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 76/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-76/2023
Status
-
Lp: 235
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-75/2023
Status
-
Lp: 236
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 maja 2023r. sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-74/2023
Status
-
Lp: 237
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-73 /2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT, będących własnością Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-73/2023
Status
-
Lp: 238
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodów pożarniczych marki: MAGIRUS DEUTZ 170D o nr rej. NIL 89FJ oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 o nr rej. NIL29JT.
Nr aktu prawnego
0050-72/2023
Status
-
Lp: 239
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2022 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-71/2023
Status
-
Lp: 240
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050- 70/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-70/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji