ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie funkcjonowania, utrzymania i konserwacji placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-53/2022
Status
-
Lp: 212
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-52/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-52/2022
Status
-
Lp: 213
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-51/2022
Status
-
Lp: 214
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 72/6, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-50/2022
Status
-
Lp: 215
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-49/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-49/2022
Status
-
Lp: 216
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-48/2022
Status
-
Lp: 217
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-47/2022
Status
-
Lp: 218
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców giny Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-46/2022
Status
-
Lp: 219
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyroku dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-45/2022
Status
-
Lp: 220
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-44/2022
Status
-
Lp: 221
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-43/2022
Status
-
Lp: 222
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-42/2022
Status
-
Lp: 223
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś"
Nr aktu prawnego
0050-41/2022
Status
-
Lp: 224
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-40/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-40/2022
Status
-
Lp: 225
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającej na promocji kultury fizycznej w zakresie sporów walki.
Nr aktu prawnego
0050-39/2022
Status
-
Lp: 226
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-38/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-38/2022
Status
-
Lp: 227
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-37/2022
Status
-
Lp: 228
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-36/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 303/66, położonej w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-36/2022
Status
-
Lp: 229
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-35/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości niezabudowanej, określonej numerami ewidencyjnymi 237/2 i 386/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-35/2022
Status
-
Lp: 230
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-34/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 129/5, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-34/2022
Status
-
Lp: 231
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 58/3, położonej w obrębie Kupin, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
00050-33/2022
Status
-
Lp: 232
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 303/66, położonej w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-32/2022
Status
-
Lp: 233
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-31/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerami ewidencyjnymi 237/2 i 386/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-31/2022
Status
-
Lp: 234
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-30/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 129/5, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-30/2022
Status
-
Lp: 235
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-29/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 58/3, położonej w obrębie Kupi, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-29/2022
Status
-
Lp: 236
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-28/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 27, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do srzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-28/2022
Status
-
Lp: 237
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/299/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
-
Lp: 238
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/298/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
-
Lp: 239
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/297/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
-
Lp: 240
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/296/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji