ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka".
Nr aktu prawnego
0050-100/2020
Status
-
Lp: 212
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-99/2020
Status
-
Lp: 213
Data podjęcia
2020-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-98/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-98/2020
Status
-
Lp: 214
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-97/2020
Status
-
Lp: 215
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie 0050-96/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie w roku 2020.
Nr aktu prawnego
0050-96/2020
Status
-
Lp: 216
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 102/4, położonej w obrębie Witoszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym..
Nr aktu prawnego
0050-95/2020
Status
-
Lp: 217
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-94/2020
Status
-
Lp: 218
Data podjęcia
2020-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-93/2020
Status
-
Lp: 219
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/168/20
Status
-
Lp: 220
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zalewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXI/167/20
Status
-
Lp: 221
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/166/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/166/20
Status
-
Lp: 222
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/165/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXI/165/20
Status
-
Lp: 223
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/164/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/27, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXI/164/20
Status
-
Lp: 224
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej po wcześniejszej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego numer 1 znajdującego się w budynku nr 18, przy ul. 29 Stycznia na działce nr 35/8 położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXI/163/20
Status
-
Lp: 225
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/162/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych na terenie miasta Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/162/20
Status
-
Lp: 226
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXI/161/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 227
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 s
Status
-
Lp: 228
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037
Nr aktu prawnego
1. Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Miejskiej w Zalewie
Status
-
Lp: 229
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-92/2020
Status
-
Lp: 230
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 323/9, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
050-91/2020
Status
-
Lp: 231
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-90/2020
Status
-
Lp: 232
Data podjęcia
2020-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-89/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
0050-89/2020
Status
-
Lp: 233
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 56/1, położona w obrębie Duba.
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
-
Lp: 234
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XX/157/20
Status
-
Lp: 235
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 102/4, położona w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
XX/156/20
Status
-
Lp: 236
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/155/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/8, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/155/20
Status
-
Lp: 237
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/154/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 96/7, położona w obrębie Boreczno.
Nr aktu prawnego
XX/154/20
Status
-
Lp: 238
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/153/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 93/1, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/153/20
Status
-
Lp: 239
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 72/6, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/152/20
Status
-
Lp: 240
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy części nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 288/1 o powierzchni 225 m2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/151/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji