ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/150/20
Status
-
Lp: 242
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 390/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/149/20
Status
-
Lp: 243
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 390/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XX/148/20
Status
-
Lp: 244
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/147/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 85, położonej w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/147/20
Status
-
Lp: 245
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XX/146/20
Status
-
Lp: 246
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/145/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bądki, gm. Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/145/20
Status
-
Lp: 247
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/144/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały LIV/434/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Surbajny, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/144/20
Status
-
Lp: 248
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 4/2 i 5/1 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/143/20
Status
-
Lp: 249
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XX/142/20
Status
-
Lp: 250
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o uznanie drzew za pomnik przyrody.
Nr aktu prawnego
XX/141/20
Status
-
Lp: 251
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/140/20
Status
-
Lp: 252
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/139/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XX/139/20
Status
-
Lp: 253
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XX/138/20
Status
-
Lp: 254
Data podjęcia
2020-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050-77/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś"
Nr aktu prawnego
0050-88/2020
Status
-
Lp: 255
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lica 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-87/2020
Status
-
Lp: 256
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie, nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 274/5, wraz z udziałem 1/5 w działce nr 274/9, położonych w obrębie Wielowieś.
Nr aktu prawnego
0050-86/2020
Status
-
Lp: 257
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 274/4 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 274/9, położonych w obrębie Wielowieś.
Nr aktu prawnego
0050-85/2020
Status
-
Lp: 258
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 30/9, wraz z udziałem 1/7 w działkach nr 30/2 oraz 30/4, położonych w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
0050-84/2020
Status
-
Lp: 259
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 30/7, wraz z udziałem 1/7 w działkach nr 30/2 oraz 30/4, położonych w obrębie Witoszewo.
Nr aktu prawnego
0050-83/2020
Status
-
Lp: 260
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-82/2020
Status
-
Lp: 261
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-81/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-81/2020
Status
-
Lp: 262
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2020 Burmistrza Zalew z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-80/2020
Status
-
Lp: 263
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-79/2020
Status
-
Lp: 264
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Nr aktu prawnego
0050-78/2020
Status
-
Lp: 265
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś".
Nr aktu prawnego
0050-77/2020
Status
-
Lp: 266
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminne NR 145001N Bajdy - Gajdy".
Nr aktu prawnego
0050-76/2020
Status
-
Lp: 267
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej Rąbity - Zatyki".
Nr aktu prawnego
0050-75/2020
Status
-
Lp: 268
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki - Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-74/2020
Status
-
Lp: 269
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-73/2020
Status
-
Lp: 270
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/19, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-72/2020
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji