ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Nr aktu prawnego
XXXII/263/21
Status
-
Lp: 242
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/262/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały NR XXIV/185/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/262/21
Status
-
Lp: 243
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/261/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXII/261/21
Status
-
Lp: 244
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/260/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXII/260/21
Status
-
Lp: 245
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/259/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXII/259/21
Status
-
Lp: 246
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-106/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-106/2021
Status
-
Lp: 247
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa z okazji Dnia Edukacji dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-105/2021
Status
-
Lp: 248
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/26, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-104/2021
Status
-
Lp: 249
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-103/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-103/2021
Status
-
Lp: 250
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-102/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy".
Nr aktu prawnego
0050-102/2021
Status
-
Lp: 251
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXI/258/21
Status
-
Lp: 252
Data podjęcia
2021-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/257/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXI/257/21
Status
-
Lp: 253
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
0050-100/2021
Status
-
Lp: 254
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 września 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 392, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.
Nr aktu prawnego
00550-99/2021
Status
-
Lp: 255
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-98/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-98/2021
Status
-
Lp: 256
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: zmiany Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050-92/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-97/2021
Status
-
Lp: 257
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 września 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 519/3, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-96/2021
Status
-
Lp: 258
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/256/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie nadania imienia ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/256/21
Status
-
Lp: 259
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/255/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/255/21
Status
-
Lp: 260
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/254/21
Status
-
Lp: 261
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/253/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXX/253/21
Status
-
Lp: 262
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/252/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/252/21
Status
-
Lp: 263
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/251/21
Status
-
Lp: 264
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/250/21
Status
-
Lp: 265
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
Nr XXX/249/21
Status
-
Lp: 266
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
Nr XXX/248/21
Status
-
Lp: 267
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/247/21
Status
-
Lp: 268
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 września 20221 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. .
Nr aktu prawnego
0050-95/2021
Status
-
Lp: 269
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru w procedurze negocjacji operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Zalewo .
Nr aktu prawnego
0050-93/2021
Status
-
Lp: 270
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-92/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji