ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/295/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zalewo na lata 2022 – 2026.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVI/295/22
Status
-
Lp: 242
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/294/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/22
Status
-
Lp: 243
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/293/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo 2022r
Nr aktu prawnego
XXXVI/293/22
Status
-
Lp: 244
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/292/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVI/292/22
Status
-
Lp: 245
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/27-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-27/2022
Status
-
Lp: 246
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/26-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów (kierowników) samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-26/2022
Status
-
Lp: 247
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/25-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050-1/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania świetlic wiejskich i ich wyposażenia w gminie Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-25/2022
Status
-
Lp: 248
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/24-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywołania nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie Zalewo 2, przeznaczonej do sprzedaży w drugim ustnym przetargu nieograniczonym.
Nr aktu prawnego
0050-24/2022
Status
-
Lp: 249
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050-23/2022
Status
-
Lp: 250
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/22-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zalewo odrębnymi ustawami.
Nr aktu prawnego
0050-22/2022
Status
-
Lp: 251
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/21-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2022".
Nr aktu prawnego
0050-21/2022
Status
-
Lp: 252
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/20-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zalewo"
Nr aktu prawnego
0050-20/2022
Status
-
Lp: 253
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/19-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do prowadzenia czynności materialno - technicznych w toku postępowań o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony Środowiska, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń a tym postępowaniu.
Nr aktu prawnego
0050-19/2022
Status
-
Lp: 254
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/18-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o
Nr aktu prawnego
0050-18/2022
Status
-
Lp: 255
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/17-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Nr aktu prawnego
0050-17/2022
Status
-
Lp: 256
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/16-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów.
Nr aktu prawnego
0050-16/2022
Status
-
Lp: 257
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/15-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobą uprawnionym do alimentów.
Nr aktu prawnego
0050-15/2022
Status
-
Lp: 258
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050/14-2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Nr aktu prawnego
0050-14/2022
Status
-
Lp: 259
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-13/2022 z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-13/2022
Status
-
Lp: 260
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2022 z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-12/2022
Status
-
Lp: 261
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego. v
Nr aktu prawnego
0050-11/2022
Status
-
Lp: 262
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-10/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-10/2022
Status
-
Lp: 263
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-9/2022
Status
-
Lp: 264
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-8/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-8/2022
Status
-
Lp: 265
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-7/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 182/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-7/2022
Status
-
Lp: 266
Data podjęcia
2020-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-6/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, określonej numerem ewidencyjnym 182/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-6/2022
Status
-
Lp: 267
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-5/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 145/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-5/2022
Status
-
Lp: 268
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-4/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 46/1, położonej w obrębie Urowo, gmina Zalewa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-4/2022
Status
-
Lp: 269
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-3/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 93/1, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-3/2022
Status
-
Lp: 270
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-2/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 293/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-2/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji