ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-123/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-123/2021
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-122/2021
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/291/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 27, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXV/291/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/290/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/4, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/290/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/289/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/3, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/289/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/2, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XXXV/288/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/287/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/286/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/286/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/285/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXV/285/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/284/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/284/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/283/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/283/21
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/282/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Zalewie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zalewo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nr aktu prawnego
XXXV/282/21
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/281/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
XXXV/281/21
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XXXV/280/21
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/279/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/279/21
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/278/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXXV/278/2021
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/277/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/277/21
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/276/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022 – 2039.
Nr aktu prawnego
XXXV/276/21
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-121/2021
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Nr aktu prawnego
0050-120/2021
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00050-119/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-1/2018 Burmistrza Zalewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w gminie Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-119/2021
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-118/2021
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-12-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-117/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-117/2021
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
0050-116/2021
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-1515/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie postępowania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-115/2021
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-114/2021
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
0050-112/2021
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-111/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-111/2021
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc zdrowotną w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050-110/2021
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-109/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Nr aktu prawnego
0050-109/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji