ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-148/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-148/2022
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-147/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-147/2022
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-146/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Dostawy związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" oraz projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pedeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
Nr aktu prawnego
0050-146/2022
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-145/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-145/2022
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-144/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-144/2022
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-143/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-143/2022
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-142/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 285/6 położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-142/2022
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-141/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 91 oraz 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-141/2022
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-140/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr - 136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-140/2022
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-139/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów Nr 72/6, położonego w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-139/2022
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-138/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego ograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położona w obrębie Zalewo 2.
Nr aktu prawnego
0050-138/2022
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-137/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-137/2022
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-136/2022
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-135/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy"
Nr aktu prawnego
0050-135/2022
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-134/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-134/2022
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-133/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie postanowienia pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-133/2022
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-132/2022
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-131/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-131/2022
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-130/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
0050-130/2022
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-129/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-129/2022
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczącym potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
0050-128/2022
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-127/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, w czasie nieobecności kierownika jednostki, do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-127/2022
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-125/2022
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-124/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do realizacji, w czasie nieobecności kierownika jednostki, zasiłków dla opiekunów, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
0050-124/2022
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-123/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnej w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
0050-123/2022
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia a tych sprawach oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Nr aktu prawnego
0050-122/2022
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia: - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia, w czasie nieobecności kierownika jednostki, postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz podpisywania innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
0050-121/2022
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: udzielenia - na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - upoważnienia Pani Iwonie Głąb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do wydawania, w czasie nieobecności kierownika jednostki, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Nr aktu prawnego
0050-120/2022
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-119/2022
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-118/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegajacego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-118/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji