ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/256/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie nadania imienia ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/256/21
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/255/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zalewa.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/255/21
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/254/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/253/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXX/253/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/252/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/252/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
Nr XXX/251/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXX/250/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
Nr XXX/249/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r
Nr aktu prawnego
Nr XXX/248/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXX/247/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 września 20221 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. .
Nr aktu prawnego
0050-95/2021
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru w procedurze negocjacji operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Zalewo .
Nr aktu prawnego
0050-93/2021
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-92/2021
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-91/2021
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-90/2021
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-89/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na trenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-89/2021
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-88/2021
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-87/2021
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-86/2021
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-85/2021
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 20 lipca2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej z o. o. w Zalewie w roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050-84/2021
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwie Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIX/246/21
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Boreczno.
Nr aktu prawnego
XXIX/245/21
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/243/21
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/242/21
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zalewo a Gminą Iława dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/239/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, oraz 30/11, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/239/21
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 19 kwietnia 2021r. złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borecznie przeciwko połączeniu klas II i III Szkoły Podstawowej w Borecznie w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie zajęć muzyki, plastyki i wychowania fizycznego.
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji