ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwie Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIX/246/21
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Boreczno.
Nr aktu prawnego
XXIX/245/21
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/243/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/242/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zalewo a Gminą Iława dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/239/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, oraz 30/11, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/239/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 19 kwietnia 2021r. złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borecznie przeciwko połączeniu klas II i III Szkoły Podstawowej w Borecznie w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie zajęć muzyki, plastyki i wychowania fizycznego.
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXVIII/218/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/236/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIX/236/21
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/235/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/234/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/234/21
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/233/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/232/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXIX/323/21
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/17, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-83/2021
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 274/4, 274/5, 274/6, 274/8, 274/9, położonej w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-82/2021
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-81/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka r 285/5, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-81/2021
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Zalewa w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
0050-80/2021
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-79/2021
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogł0szenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-78/2021
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-77/2021
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-76/2021
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-75/2021
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-74/2021
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczony do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-73/2021
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-72/2021
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 96/7, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-71/2021
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Zalewo oraz udzielnie upoważnienia i pełnomocnictw Pani Lucynie Czołba - Sekretarzowi Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-70/2021
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-69/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-69/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji