Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/12/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/1/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/500/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 385/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
LXII/500/24
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/499/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 150/6, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/499/24
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/498/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
LXII/498/24
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/497/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 83/2, położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
LXII/497/24
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/496/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 5, znajdującego się w budynku nr 10, usytuowanego na działce nr 179/52 w miejscowości Bądki, obręb Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/496/24
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/495/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym, usytuowanego na działce nr 62/2 w miejscowości Tarpno, obręb Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII495/24
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/494/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXII/494/24
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/493/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
LXII/493/24
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/492/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 28 lutego 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy, tak aby zadania były wykonywane zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę.
Nr aktu prawnego
LXII/492/24
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/491/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia zasadności petycji z dnia 26 stycznia 2024r. złożonej przez osobę prawną w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania (za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości) Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie.
Nr aktu prawnego
LXII/491/24
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/490/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności wniosku o ulepszenie organizacji w zakresie przeprowadzania kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, złożonego w dniu 26 lutego 2024r. przez Sołtys Sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
LXII/490/24
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LXII/489/24
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/488/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024- 2041.
Nr aktu prawnego
LXII/488/24
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-40/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 15 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-40/2024
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2024-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
0050-39/2024
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050 – 38/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-38/2024
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-37/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-37/2024
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 –36/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-36/2024
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 –35/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
0050-35/2024
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-34/2024
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-33/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-33/2024
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-32/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2024.
Nr aktu prawnego
0050-32/2024
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-31/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-31/2024
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-30/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-30/2024
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-29/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-29/2024
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-28/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-28/2024
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-27/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-27/2024
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-26/2024
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji