Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/462/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LVIII/462/23
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/461/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LVIII/461/22
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/460/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, obejmującej nieruchomość określoną numerem ewidencyjnym gruntów 57/7 o powierzchni 5,1381 ha, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LVIII/460/23
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/459/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LVIII/459/23
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/458/23
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/457/23
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/456/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr VIII/7/23 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 18 września 2023r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2).
Nr aktu prawnego
LVIII/456/23
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/455/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVIII/455/23
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/454/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LVIII/454/23
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-151/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 09 listopada 22023r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających sie o pomoc zdrowotna w 2023roku
Nr aktu prawnego
0050-151/2023
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 139/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-139/2023
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 138/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-138/2023
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 137/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-137/2023
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 136/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-136/2023
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 135/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-135/2023
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 134/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-134/2023
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 133/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-133/2023
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 10-10-2023r. w sprawie: zmian w budżenie gminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050-132/2023
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 131/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 6 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo – Etap II”.
Nr aktu prawnego
0050-131/2023
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 130/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 6 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba”.
Nr aktu prawnego
0050-130/2023
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2023-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-129/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050- 129/2023
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-128/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-128/2023
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 127/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 0050 – 63/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050- 127/2023
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 127/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 0050 – 63/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050-127/2023
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2023-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-126/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
0050-126/2023
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 125/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-125/2023
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050 – 124/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-124/2023
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 123/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-123/2023
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/450/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2024.
Nr aktu prawnego
LVI/450/23
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVI/449/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
LVI/449/23
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji