ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 61
Dodano
2021-05-24 10:08:46
Grupa
Dyrektorzy jednostek podległych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Elżbieta Dorota Blonkowska
Dyrektor ZOSiP
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Dorota Blonkowska (PDF, 2 MiB)
Lp: 62
Dodano
2020-11-17 11:11:00
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Przybylski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 63
Dodano
2020-11-17 11:08:39
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Obszańska
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 64
Dodano
2020-11-17 11:06:57
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Wioletta Żołądkiewicz
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 65
Dodano
2020-11-17 11:04:56
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Halina Krajnik
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 66
Dodano
2020-11-17 11:03:04
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Iwona Głąb
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 67
Dodano
2020-11-17 11:00:31
Grupa
Radny Rady Miejskiej w Zalewie - korekta oświadczenia
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Alfred, Stanisław Truszkowski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 68
Dodano
2020-08-12 09:02:57
Grupa
Burmistrz
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Błażej Żyliński
Burmistrz Zalewa
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe Marka Błażeja Żylińskiego - Burmistrza Zalewa (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 69
Dodano
2020-07-30 13:48:47
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Jan Lichacz
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 70
Dodano
2020-06-15 10:00:49
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Mirosław Czyszek
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe Czyszek Mirosław (PDF, 2 MiB)
Lp: 71
Dodano
2020-06-15 09:53:32
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Halina Krajnik
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Halina Krajnik (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 72
Dodano
2020-06-15 09:43:43
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Wioletta Żołądkiewicz
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Wioletta Żołądkiewicz (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 73
Dodano
2020-06-15 09:41:44
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Jan Gal
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Jan Gal (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 74
Dodano
2020-06-15 09:38:17
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Mirosław Waldemar Mićko
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majatkowe Mirosław Mićko (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 75
Dodano
2020-06-15 09:35:26
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Dariusz Nidzgorski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Dariusz Nidzgorski (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 76
Dodano
2020-06-15 09:33:00
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Ewa Maria Nykołyszak
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Ewa Nykołyszak (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 77
Dodano
2020-06-15 09:31:21
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Obszańska
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Dorota Obszańska (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 78
Dodano
2020-06-15 09:25:12
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Przybylski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Przybylski (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 79
Dodano
2020-06-15 09:22:54
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Alfred Truszkowski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Alfred Truszkowski (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 80
Dodano
2020-06-15 09:21:18
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Truszkowski
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski - korekta (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 81
Dodano
2020-06-15 09:19:27
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Teresa Monika Jakubiec
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 82
Dodano
2020-06-15 09:15:40
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Iwona Głąb
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Iwona Głąb (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 83
Dodano
2020-06-15 09:13:41
Grupa
Radni - Kadencja 2018-2023
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Krzysztof Gawryś
Radny Rady Miejskiej w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 84
Dodano
2020-05-27 08:43:39
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Kozak
Kierownik PWD-Ś "Słoneczko"
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Anna Kozak (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 85
Dodano
2020-05-27 08:41:40
Grupa
Dyrektorzy jednostek podległych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Skorupka-Skorupska
Dyrektor SP w Baratch
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Dorota Skorupka-Skorupska (PDF, 2.1 MiB)
Lp: 86
Dodano
2020-05-27 08:39:41
Grupa
Sekretarz
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Lucyna Czołba
Sekretarz Gminy
Załącznik
 • Oświadczenie majatkowe - Lucyna Czołba (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 87
Dodano
2020-05-27 08:37:41
Grupa
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Jolanta Skrzypiec
Kierownik MOPS
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Jolanta Skrzypiec (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 88
Dodano
2020-05-27 08:35:52
Grupa
Dyrektorzy jednostek podległych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Lichacz
Dyrektor ZS w Zalewie
Załącznik
 • Oświadczenie majatkowe - Joanna Lichacz (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 89
Dodano
2020-05-27 08:04:12
Grupa
Inspektor d/s księgowosci w MGOPS w Zalewie
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Ciepuch
Inspektor d/s księgowości
Załącznik
 • Oświadczenie majatkowe - Joanna Ciepuch (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 90
Dodano
2020-05-27 08:01:36
Grupa
Dyrektorzy jednostek podległych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Elżbieta Blonkowska
Dyrektor ZOSiP
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Dorota Blonkowska (PDF, 1.9 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji