ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:17:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Zalewa Znak: GP.6733.13.2022.CT 21 czerwca 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:01:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo: - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo: - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT - Nazwa elementu do którego przynależy: DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI 2022 ROK Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:03:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji . Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej w Zalewie 28.06.2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Terminy Sesji Rady Miejskiej w Zalewie Administrator Systemu
10:24:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie Burmistrza Zalewa z dnia 13 czerwca 2022 r., zanak: 6220.5.2021.MD - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
10:22:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: GP.6220.5.2021.MD - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:42:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu decyzji znak: GP.6733.14.2022.CT z dnia 13 czerwca 2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 10 czerwca 2022 r., znak: GP.6220.5.2022.MD - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
08:44:03 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Elżbieta Dorota Blonkowska Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony