ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:59 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 7 czerwca 2022 r., znak: GP.6220.2.2022.MD - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
12:40:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 7 czerwca 2022 r. znak: GP.6620.2.2022.MD - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
12:37:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022R. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:09:17 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo – remont pomostów w miejscowości Wieprz Administrator Systemu
10:08:27 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo – remont pomostów w miejscowości Wieprz Administrator Systemu
07:14:17 Edycja elementu informacja Ogłoszenia Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:46:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa o wydaniu decyzji znak: GP.6733.10.2022.CT z dnia 1 czerwca 2022 r - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:22:14 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Administrator Systemu
07:20:54 Edycja elementu załącznik do informacji Załącznik - uchwała - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Administrator Systemu
07:20:26 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony