ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:07:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie wyniku konkursu_harcerstwo - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 0050-100/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 10 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo. Administrator Systemu
10:56:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:18:00 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo – remont pomostów w miejscowości Wieprz Administrator Systemu
09:14:37 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:38 Upublicznienie elementu informacja Wyniki głosowań jawnych Radnych Rady Miejskiej w Zalewie z XXXX Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:17:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA GP.6220.5.2020.KJ - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022R. Administrator Systemu
07:16:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji POSTANOWIENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA GP.6220.5.2021.KJ - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022R. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:59 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-117/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie. Administrator Systemu
09:22:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Zalewa Znak: GP.6733.11.2022.CT 21 czerwca 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
09:22:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Zalewa Znak: GP.6733.12.2022.CT 21 czerwca 2022r - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji