ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:00:21 Upublicznienie elementu sprawa Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego Administrator Systemu
07:23:39 Usunięcie elementu sprawa Przyznawanie mieszkań socjalnych i komunalnych w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:00 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:30 Upublicznienie elementu informacja Wyniki głosowań jawnych Radnych Rady Miejskiej w Zalewie z XL Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:00:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Administrator Systemu
09:32:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie Administrator Systemu
09:21:56 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie Administrator Systemu
08:31:47 Upublicznienie elementu informacja XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27.04.2022r. Administrator Systemu
08:27:36 Upublicznienie elementu informacja XL Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29.06.2022r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 sierpnia 2022r. (piątek) XLI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji