ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 2913
Kierownictwo 755
Referaty 702
Referat Organizacyjny 1193
Referat Finansowy 1275
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1280
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1127
Referat Rozwoju Lokalnego 959
Urząd Stanu Cywilnego 966
Numery telefonów 2914
Regulamin organizacyjny 489
Skargi i wnioski 356
Umowy cywilno prawne 305
Petycje 345
BURMISTRZ 2092
Burmistrz Zalewa 1871
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 1687
Zarządzenia Burmistrza 71695
Decyzje Burmistrza 345
Informacje 418
Raport o Stanie Gminy Zalewo 986
RADA MIEJSKA 8669
Uchwały Rady Miejskiej 70991
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1456
Skład Rady 1465
Komisje 1384
Plan pracy 849
Dyżury 386
Terminy sesji 2409
Protokoły z sesji 4299
Interpretacje i zapytania Radnych 339
Głosowanie Radnych na sesjach 3617
Sesje Rady 4712
AKTUALNOŚCI 2158
OGŁOSZENIA 2107
Burmistrza Zalewa 2316
Inne 2146
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 32795
OGŁOSZENIE O PRACY 8197
SPRAWY PETENTÓW 1295
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 82313
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 853
AKTY PRAWNE 85040
Zarządzenia Burmistrza 73531
Uchwały Rady Miejskiej 70398
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 11449
O wartości poniżej 130.000,00 zł 4741
O wartości powyżej 130.000,00 zł 2168
Do 30 tys euro - archiwum 8306
Powyżej 30 tys euro - archiwum 17186
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 4169
PRAWO LOKALNE 952
Statut Gminy 318
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1569
Stawki podatkowe 906
Zwolnienia podatkowe 311
Deklaracje podatkowe 1744
Pomoc publiczna ulgi 271
Zwrot Podatku Akcyzowego 309
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2425
OCHRONA ŚRODOWISKA 1738
Zawiadomienia i obwieszczenia 2467
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2002
Azbest 306
Przydomowe oczyszczalnie 464
Gospodarka odpadami komunalnymi 1767
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 1568
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1118
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 4347
Obwieszczenia 2162
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 318
Plany zagospodarowania przestrzennego 618
WYBORY 1441
Prezydent RP 2020 8602
Referendum 300
Sejm i Senat 259
Parlament UE 245
Samorządowe 293
FINANSE 1351
Budżet 1615
Wieloletnia prognoza finansowa 424
Opinie RIO 1602
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 830
Sprawozdania finansowe 878
Sprawozdania z wykonania budżetu 148
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 5084
Sprzedaż nieruchomości 15297
Dzierżawa nieruchomości 4060
Gospodarka mieszkaniowa 342
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 279
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1012
Otwarte konkursy ofert 7564
Oferty pozakonkursowe 271
Program współpracy 1309
Pliki do pobrania 174
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 3051
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3273
ZOSiP 1583
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 4053
PETYCJE 3322
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 956
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 1781
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 313
Numery telefonów sołtysów 473
Numery telefonów przewodniczących osiedli 301
Konsultacje społeczne 301
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 1088
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 302
ARCHIWUM 206

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 155395
Redakcja biuletynu 918
Mapa serwisu 930
Statystyki 1520
Kanały RSS 720
Kontakt 6941
« powrót do poprzedniej strony