ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 8202
Kierownictwo 1874
Referaty 1753
Referat Organizacyjny 3663
Referat Finansowy 3854
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 3886
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3234
Referat Rozwoju Lokalnego 2867
Urząd Stanu Cywilnego 3430
Numery telefonów 12038
Regulamin organizacyjny 2218
Skargi i wnioski 955
Zgłoszenie naruszeń prawa 61
Umowy cywilno prawne 771
Petycje 812
E-USŁUGI 42
BURMISTRZ 5625
Burmistrz Zalewa 5259
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 8157
Zarządzenia Burmistrza 351639
Decyzje Burmistrza 952
Informacje 1529
Raport o Stanie Gminy Zalewo 3902
RADA MIEJSKA 12545
Uchwały Rady Miejskiej 414759
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 6160
Skład Rady 4488
Komisje 3782
Plan pracy 3362
Dyżury 1298
Terminy sesji 11246
Protokoły z sesji 25491
Interpretacje i zapytania Radnych 987
Głosowanie Radnych na sesjach 24037
Sesje Rady 28664
AKTUALNOŚCI 6430
OGŁOSZENIA 6700
Burmistrza Zalewa 10407
Inne 10174
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 118414
OGŁOSZENIE O PRACY 38914
SPRAWY PETENTÓW 3531
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 308914
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 2339
AKTY PRAWNE 424570
Zarządzenia Burmistrza 359148
Uchwały Rady Miejskiej 356774
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 23505
O wartości poniżej 130.000,00 zł 49124
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 16337
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 22313
Archiwum - do 30 tys. euro 17750
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 35150
PRAWO LOKALNE 2487
Statut Gminy 1772
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 339
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 4245
Stawki podatkowe 5634
Zwolnienia podatkowe 767
Deklaracje podatkowe 5464
Pomoc publiczna ulgi 665
Zwrot Podatku Akcyzowego 2943
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9031
OCHRONA ŚRODOWISKA 5395
Zawiadomienia i obwieszczenia 18272
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 11806
Azbest 1557
Przydomowe oczyszczalnie 2727
Gospodarka odpadami komunalnymi 8404
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 4621
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4112
Plan Urządzenia Lasu - Projekty 375
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 13567
Obwieszczenia 25444
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2954
Plany zagospodarowania przestrzennego 7221
WYBORY ŁAWNIKÓW 686
WYBORY 3689
Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu 2023r. 1378
Wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej 2100
Prezydent RP 2020 26317
Referendum 688
Parlament UE 629
Samorządowe 842
FINANSE 3396
Budżet 5411
Wieloletnia prognoza finansowa 2125
Opinie RIO 8469
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 3329
Sprawozdania finansowe 4007
Sprawozdania z wykonania budżetu 4065
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 10673
Sprzedaż nieruchomości 101605
Informacja o wyniku przetargu 785
Dzierżawa nieruchomości 12373
Gospodarka mieszkaniowa 994
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 741
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2650
Otwarte konkursy ofert 39086
Oferty pozakonkursowe 871
Program współpracy 8508
Pliki do pobrania 1479
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 11770
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 15313
ZOSiP 9734
Sprawozdania 375
Bilans jednostki budżetowej 500
Rachunek zysków i strat jednostki 489
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 476
Informacja dodatkowa 649
Dofinansowanie pracowdawcom kosztów kształcenia młodocianych praconików 557
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 11242
PETYCJE 22665
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4943
Referat Finansowy 988
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 967
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 949
Referat Rozwoju Lokalnego 948
Referat Organizacyjny 983
Urząd Stanu Cywilnego 1012
Inne 955
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 10096
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 1744
Numery telefonów sołtysów 4769
Numery telefonów przewodniczących osiedli 1905
Konsultacje społeczne 4889
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 1975
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 14875
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 3213
NASK PORADNIK 254
ARCHIWUM 3388
PLIKI DO POBRANIA 2161
Inspektor Nadzoru 4513
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 577
Zasady najmu lokali 983
Zespół Doradczo - Opiniujący 488
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 827
ZGROMADZENIA 1045
KONSULTACJE SPOŁECZNE 800

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 571787
Redakcja biuletynu 2502
Mapa serwisu 2481
Statystyki 3671
Kanały RSS 1899
Kontakt 24400
« powrót do poprzedniej strony