ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 4583
Kierownictwo 1124
Referaty 1024
Referat Organizacyjny 2028
Referat Finansowy 2124
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 2119
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1809
Referat Rozwoju Lokalnego 1581
Urząd Stanu Cywilnego 1724
Numery telefonów 5249
Regulamin organizacyjny 1058
Skargi i wnioski 524
Umowy cywilno prawne 465
Petycje 485
BURMISTRZ 3060
Burmistrz Zalewa 2901
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 3312
Zarządzenia Burmistrza 169220
Decyzje Burmistrza 515
Informacje 598
Raport o Stanie Gminy Zalewo 1764
RADA MIEJSKA 9625
Uchwały Rady Miejskiej 177552
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 2913
Skład Rady 2375
Komisje 2174
Plan pracy 1652
Dyżury 578
Terminy sesji 4909
Protokoły z sesji 9470
Interpretacje i zapytania Radnych 543
Głosowanie Radnych na sesjach 8768
Sesje Rady 10454
AKTUALNOŚCI 3616
OGŁOSZENIA 3455
Burmistrza Zalewa 4196
Inne 4661
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 65460
OGŁOSZENIE O PRACY 16138
SPRAWY PETENTÓW 1972
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 164349
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1228
AKTY PRAWNE 194202
Zarządzenia Burmistrza 173175
Uchwały Rady Miejskiej 171701
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 15958
O wartości poniżej 130.000,00 zł 24836
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 7690
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 10268
Archiwum - do 30 tys. euro 12242
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 25192
PRAWO LOKALNE 1352
Statut Gminy 674
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2295
Stawki podatkowe 2076
Zwolnienia podatkowe 452
Deklaracje podatkowe 3051
Pomoc publiczna ulgi 395
Zwrot Podatku Akcyzowego 876
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4083
OCHRONA ŚRODOWISKA 2509
Zawiadomienia i obwieszczenia 6216
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4930
Azbest 487
Przydomowe oczyszczalnie 1062
Gospodarka odpadami komunalnymi 3554
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 2666
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2104
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 7413
Obwieszczenia 9537
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1003
Plany zagospodarowania przestrzennego 2336
WYBORY 1759
Prezydent RP 2020 15815
Referendum 426
Sejm i Senat 385
Parlament UE 372
Samorządowe 433
FINANSE 1876
Budżet 2794
Wieloletnia prognoza finansowa 959
Opinie RIO 3575
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 1603
Sprawozdania finansowe 1652
Sprawozdania z wykonania budżetu 1233
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 7340
Sprzedaż nieruchomości 53465
Dzierżawa nieruchomości 6441
Gospodarka mieszkaniowa 576
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 426
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1464
Otwarte konkursy ofert 18901
Oferty pozakonkursowe 412
Program współpracy 3489
Pliki do pobrania 610
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 5859
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 6654
ZOSiP 2976
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 6440
PETYCJE 8418
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1857
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 4341
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 709
Numery telefonów sołtysów 1509
Numery telefonów przewodniczących osiedli 798
Konsultacje społeczne 1364
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 5877
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1164
ARCHIWUM 1201
PLIKI DO POBRANIA 571
Inspektor Nadzoru 1355

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 309028
Redakcja biuletynu 1357
Mapa serwisu 1559
Statystyki 2105
Kanały RSS 1058
Kontakt 11432
« powrót do poprzedniej strony