ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 3888
Kierownictwo 969
Referaty 885
Referat Organizacyjny 1730
Referat Finansowy 1823
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1832
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1526
Referat Rozwoju Lokalnego 1353
Urząd Stanu Cywilnego 1378
Numery telefonów 4421
Regulamin organizacyjny 852
Skargi i wnioski 458
Umowy cywilno prawne 399
Petycje 430
BURMISTRZ 2619
Burmistrz Zalewa 2469
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 2687
Zarządzenia Burmistrza 128547
Decyzje Burmistrza 441
Informacje 518
Raport o Stanie Gminy Zalewo 1435
RADA MIEJSKA 9119
Uchwały Rady Miejskiej 132356
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 2231
Skład Rady 1999
Komisje 1837
Plan pracy 1327
Dyżury 503
Terminy sesji 3827
Protokoły z sesji 7048
Interpretacje i zapytania Radnych 455
Głosowanie Radnych na sesjach 6171
Sesje Rady 7864
AKTUALNOŚCI 2762
OGŁOSZENIA 2748
Burmistrza Zalewa 3256
Inne 3683
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 51307
OGŁOSZENIE O PRACY 13017
SPRAWY PETENTÓW 1653
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 135682
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1067
AKTY PRAWNE 150012
Zarządzenia Burmistrza 135944
Uchwały Rady Miejskiej 131213
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 14357
O wartości poniżej 130.000,00 zł 14990
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 6108
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 7417
Archiwum - do 30 tys. euro 11003
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 22536
PRAWO LOKALNE 1180
Statut Gminy 512
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1915
Stawki podatkowe 1500
Zwolnienia podatkowe 392
Deklaracje podatkowe 2528
Pomoc publiczna ulgi 348
Zwrot Podatku Akcyzowego 668
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 3353
OCHRONA ŚRODOWISKA 2156
Zawiadomienia i obwieszczenia 4640
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3528
Azbest 412
Przydomowe oczyszczalnie 805
Gospodarka odpadami komunalnymi 2695
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 2203
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1726
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 5936
Obwieszczenia 6791
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 582
Plany zagospodarowania przestrzennego 1406
WYBORY 1631
Prezydent RP 2020 12814
Referendum 375
Sejm i Senat 332
Parlament UE 324
Samorządowe 380
FINANSE 1667
Budżet 2309
Wieloletnia prognoza finansowa 715
Opinie RIO 2802
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 1320
Sprawozdania finansowe 1360
Sprawozdania z wykonania budżetu 834
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 6502
Sprzedaż nieruchomości 24940
Dzierżawa nieruchomości 5552
Gospodarka mieszkaniowa 458
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 357
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1261
Otwarte konkursy ofert 16731
Oferty pozakonkursowe 351
Program współpracy 2576
Pliki do pobrania 460
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 4443
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5477
ZOSiP 2328
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 5489
PETYCJE 6351
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1447
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 3282
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 524
Numery telefonów sołtysów 966
Numery telefonów przewodniczących osiedli 595
Konsultacje społeczne 695
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3810
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 814
ARCHIWUM 841
PLIKI DO POBRANIA 286
Inspektor Nadzoru 689

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 253577
Redakcja biuletynu 1198
Mapa serwisu 1200
Statystyki 1936
Kanały RSS 912
Kontakt 9678
« powrót do poprzedniej strony