ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 10389
Kierownictwo 2323
Referaty 2054
Referat Organizacyjny 4037
Referat Finansowy 4196
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 4317
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3611
Referat Rozwoju Lokalnego 3155
Urząd Stanu Cywilnego 3954
Numery telefonów 14355
Regulamin organizacyjny 2484
Skargi i wnioski 1081
Zgłoszenie naruszeń prawa 365
Umowy cywilno prawne 857
Petycje 929
TRANSMISJE SESJI 0
E-USŁUGI 208
BURMISTRZ 7610
Burmistrz Zalewa 6566
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 10258
Zarządzenia Burmistrza 440623
Decyzje Burmistrza 1127
Informacje 1885
Raport o Stanie Gminy Zalewo 4661
RADA MIEJSKA 15741
Transmisje Sesji 2090
Uchwały Rady Miejskiej 507749
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 7111
Skład Rady 5859
Komisje 4500
Plan pracy 4081
Dyżury 1821
Terminy sesji 13756
Protokoły z sesji 31938
Interpretacje i zapytania Radnych 1207
Głosowanie Radnych na sesjach 31900
Archiwalne Sesje Rady 35988
AKTUALNOŚCI 8076
OGŁOSZENIA 8432
Burmistrza Zalewa 13056
Inne 12153
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 131009
OGŁOSZENIE O PRACY 47134
SPRAWY PETENTÓW 4637
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 342119
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 3530
AKTY PRAWNE 524372
Zarządzenia Burmistrza 461937
Uchwały Rady Miejskiej 452729
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 26431
O wartości poniżej 130.000,00 zł 54656
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 19073
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 24819
Archiwum - do 30 tys. euro 18848
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 37047
PRAWO LOKALNE 3777
Statut Gminy 2123
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 600
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 5589
Stawki podatkowe 6901
Zwolnienia podatkowe 897
Deklaracje podatkowe 5906
Pomoc publiczna ulgi 773
Zwrot Podatku Akcyzowego 3886
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 11408
OCHRONA ŚRODOWISKA 6938
Zawiadomienia i obwieszczenia 22766
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 13789
Azbest 2343
Przydomowe oczyszczalnie 3521
Gospodarka odpadami komunalnymi 9727
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 5189
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4667
Plan Urządzenia Lasu - Projekty 629
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 15874
Obwieszczenia 30755
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3471
Plany zagospodarowania przestrzennego 8788
WYBORY ŁAWNIKÓW 2084
WYBORY 7455
Parlament UE 2024 347
Samorządowe 2024 6274
Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu 2023r. 2310
Wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej 4250
Referendum 781
Prezydent RP 2020 28500
Parlament UE 731
FINANSE 4615
Budżet 6403
Wieloletnia prognoza finansowa 2477
Opinie RIO 10760
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 3960
Sprawozdania finansowe 4933
Sprawozdania z wykonania budżetu 4932
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 12242
Sprzedaż nieruchomości 108303
Informacja o wyniku przetargu 1408
Dzierżawa nieruchomości 16004
Gospodarka mieszkaniowa 1121
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 826
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 3746
Otwarte konkursy ofert 45885
Oferty pozakonkursowe 1133
Program współpracy 9905
Pliki do pobrania 1683
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 13785
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 18336
ZOSiP 12706
Sprawozdania 713
Bilans jednostki budżetowej 702
Rachunek zysków i strat jednostki 715
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 690
Informacja dodatkowa 954
Dofinansowanie pracowdawcom kosztów kształcenia młodocianych praconików 1237
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 13118
PETYCJE 27494
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6572
Referat Finansowy 1318
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1281
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1204
Referat Rozwoju Lokalnego 1197
Referat Organizacyjny 1316
Urząd Stanu Cywilnego 1287
Inne 1215
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 11987
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 3098
Numery telefonów sołtysów 5994
Numery telefonów przewodniczących osiedli 2177
Konsultacje społeczne 5822
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 3462
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 17217
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 4511
NASK PORADNIK 554
ARCHIWUM 4830
PLIKI DO POBRANIA 3248
Inspektor Nadzoru 5030
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 1626
Zasady najmu lokali 1495
Zespół Doradczo - Opiniujący 717
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 2422
ZGROMADZENIA 2653
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2405

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 670454
Redakcja biuletynu 3793
Mapa serwisu 3624
Statystyki 5000
Kanały RSS 3106
Kontakt 30749
« powrót do poprzedniej strony