ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 3472
Kierownictwo 870
Referaty 801
Referat Organizacyjny 1521
Referat Finansowy 1638
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1612
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1363
Referat Rozwoju Lokalnego 1181
Urząd Stanu Cywilnego 1169
Numery telefonów 3889
Regulamin organizacyjny 695
Skargi i wnioski 427
Umowy cywilno prawne 362
Petycje 395
BURMISTRZ 2380
Burmistrz Zalewa 2231
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 2251
Zarządzenia Burmistrza 102990
Decyzje Burmistrza 408
Informacje 477
Raport o Stanie Gminy Zalewo 1222
RADA MIEJSKA 8945
Uchwały Rady Miejskiej 102991
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1881
Skład Rady 1741
Komisje 1617
Plan pracy 1113
Dyżury 450
Terminy sesji 3217
Protokoły z sesji 5785
Interpretacje i zapytania Radnych 404
Głosowanie Radnych na sesjach 5094
Sesje Rady 6577
AKTUALNOŚCI 2480
OGŁOSZENIA 2482
Burmistrza Zalewa 2833
Inne 3020
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 43251
OGŁOSZENIE O PRACY 10960
SPRAWY PETENTÓW 1483
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 112744
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 979
AKTY PRAWNE 121625
Zarządzenia Burmistrza 106409
Uchwały Rady Miejskiej 101865
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 13037
O wartości poniżej 130.000,00 zł 10773
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 5192
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 5287
Archiwum - do 30 tys. euro 9938
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 20338
PRAWO LOKALNE 1079
Statut Gminy 411
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1742
Stawki podatkowe 1261
Zwolnienia podatkowe 359
Deklaracje podatkowe 2217
Pomoc publiczna ulgi 320
Zwrot Podatku Akcyzowego 496
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2896
OCHRONA ŚRODOWISKA 1991
Zawiadomienia i obwieszczenia 3701
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2859
Azbest 368
Przydomowe oczyszczalnie 671
Gospodarka odpadami komunalnymi 2316
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 1927
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1477
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 5287
Obwieszczenia 4784
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 456
Plany zagospodarowania przestrzennego 1053
WYBORY 1543
Prezydent RP 2020 11132
Referendum 345
Sejm i Senat 305
Parlament UE 292
Samorządowe 350
FINANSE 1488
Budżet 2009
Wieloletnia prognoza finansowa 594
Opinie RIO 2329
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 1109
Sprawozdania finansowe 1118
Sprawozdania z wykonania budżetu 478
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 5906
Sprzedaż nieruchomości 21545
Dzierżawa nieruchomości 4898
Gospodarka mieszkaniowa 415
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 328
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1118
Otwarte konkursy ofert 13089
Oferty pozakonkursowe 318
Program współpracy 2026
Pliki do pobrania 335
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 3779
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 4488
ZOSiP 1969
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 4823
PETYCJE 4791
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1202
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 2558
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 435
Numery telefonów sołtysów 742
Numery telefonów przewodniczących osiedli 464
Konsultacje społeczne 128
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2653
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 554
ARCHIWUM 542
PLIKI DO POBRANIA 134
Inspektor Nadzoru 202

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 211308
Redakcja biuletynu 1044
Mapa serwisu 1053
Statystyki 1783
Kanały RSS 832
Kontakt 8582
« powrót do poprzedniej strony