ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-09 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 – „Czyste środowisko, zadowolenie mieszkańcy”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawrcia umowy (PDF, 63.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 76.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 164.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 807.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa - cz. I (ZIP, 13.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa - cz. II (ZIP, 16.2 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 373.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 772 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 307.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 140.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 612.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót. (ZIP, 7.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 680.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 607 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 139.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 612.5 KiB)
 • Załacznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót. (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 701 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 625.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy- Gajdy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 138 KiB)
 • SIWZ (DOC, 606 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót. (ZIP, 30.6 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 168.3 KiB)
 • Przedmiar robót (XLS, 82.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 163.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 276 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 610.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 744.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 712.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Rąbity - Zatyki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 134 KiB)
 • SIWZ (DOC, 600.5 KiB)
 • Załacznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót (ZIP, 24.4 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 659.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 631.5 KiB)