ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-09 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 – „Czyste środowisko, zadowolenie mieszkańcy”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawrcia umowy (PDF, 63.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 76.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 164.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 807.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa - cz. I (ZIP, 13.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa - cz. II (ZIP, 16.2 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 373.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 772 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 307.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)