ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-125/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021-2038.
Nr aktu prawnego
0050-125/2020
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-124/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc zdrowotną w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
0050-124/2020
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-123/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-123/2020
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-122/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-122/2020
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Boreczno dotyczących podziału Sołectwa Boreczno na dwie jednostki pomocnicze Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/26, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 274/4, Nr 274/5, Nr 274/6, Nr 274/7, 274/8 oraz 274/9 położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
Nr XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-121/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 96/8, położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym ograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-121/2020
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-120/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-120/2020
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2020-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 56/1, położonej w obrębie Duba, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-119/2020
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-119/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 390/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
00650-119/2020
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-117/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 390/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-117/2020
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050-116/2020 Zalewa z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232/20, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
00550-116/2020
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-115/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 232, położonej w obrębie Boreczno, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-115/2020
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka N 51/9 położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-114/2020
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-113/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania komisjo konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Boreczno i utworzenia sołectwa Śliwa.
Nr aktu prawnego
0050-113/2020
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Nr 0050-112/2020 Zalewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 274/5 oraz udział 1/5 w działce nr 274/9, położonej w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-112/2020
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-111/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka Nr 274/4 oraz udział 1/5 w działkach nr 274/9 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-111/2020
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka Nr 30/9 oraz udział 1/7 w działkach nr 30/2 oraz 304 położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-110/2020
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2020-10-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-109/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka Nr 30/7 oraz udział w działkach 30/2 oraz nr 30/4 położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-109/2020
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-108/2020
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2020-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 października 2020 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 85, położonej w obrębie Barty, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-107/2020
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-106/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-106/2020
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-105/2020
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
0050-104/2020
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 115, położonej w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXII/172/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji