ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:16:45 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo" Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 20 września 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIA Administrator Systemu
09:27:56 Edycja elementu informacja XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021r. Administrator Systemu
09:21:30 Upublicznienie elementu informacja XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021r. Administrator Systemu
09:18:18 Usunięcie elementu informacja XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021r. Administrator Systemu
09:17:22 Upublicznienie elementu informacja XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021r. Administrator Systemu
09:01:46 Upublicznienie elementu dokument Wniosek o dokonanie wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie Administrator Systemu
09:01:42 Edycja elementu dokument Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie Administrator Systemu
09:01:22 Edycja elementu dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie Administrator Systemu
09:00:26 Edycja elementu dokument Załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w któeych świadczone są usługi hotelarskie - Nazwa elementu do którego przynależy: Wpis do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony