ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-325 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-325 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. Administrator Systemu
13:58:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA Nr RIO>IV-0120-326 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. - Nazwa elementu do którego przynależy: UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-326 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Administrator Systemu
13:57:13 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-326 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Administrator Systemu
13:56:46 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-325 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. Administrator Systemu
13:56:46 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO>IV-0120-326 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2023 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Administrator Systemu
13:33:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu z dnia 16 listopada 2022 r., znak: 1596/OŚIP/22 - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:45:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GP.6220.9.2022.MD - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022R. Administrator Systemu
14:43:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GP.6220.9.2022.MD - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022R. Administrator Systemu
14:25:47 Upublicznienie elementu informacja Wyniki głosowań jawnych Radnych Rady Miejskiej w Zalewie z XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 listopada 2022 r. Administrator Systemu
14:13:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050-172/2022 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony