ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-172/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych określonych w zapisach art. 24 ust. 5b, ust. 22, ust. 25a i w zw. z ust. 25b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) Na podstawie art. 24 ust. 5b, ust. 22, ust. 25a i w zw. z ust. 25b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Nr aktu prawnego
0050-172/2022
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-171/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do przeprowadzania wywiadów środowiskowych określonych w zapisach art. 2 ust. 3d, ust. 15b, ust. 15f i w zw. z ust. 15g ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.) Na podstawie art. 2 ust. 3d, ust. 15b, ust. 15f i w zw. z ust. 15g i w oparciu o przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Nr aktu prawnego
Nr 0050-171/2022
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-158/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zlewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-158/2022
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-157/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 października 2022 r. w sprawie określenia szczególnych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2022
Nr aktu prawnego
0050-157/2022
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-156/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-156/2022
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-155/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
0050-155/2022
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-154/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-154/2022
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-153/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-153/2022
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia Nr 0050-152/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przepisania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
0050-152/2022
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-151/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-151/2022
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-150/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-150/2022
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-149/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnego gruntów jako działka Nr 145/8, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-149/2022
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-148/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do użyczenia.
Nr aktu prawnego
0050-148/2022
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-147/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-147/2022
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-146/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Dostawy związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" oraz projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pedeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
Nr aktu prawnego
0050-146/2022
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-145/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-145/2022
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-144/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-144/2022
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-143/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-143/2022
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-142/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 285/6 położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-142/2022
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-141/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 91 oraz 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-141/2022
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-140/2022 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr - 136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-140/2022
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-139/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów Nr 72/6, położonego w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-139/2022
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-138/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego ograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położona w obrębie Zalewo 2.
Nr aktu prawnego
0050-138/2022
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-137/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-137/2022
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-136/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-136/2022
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-135/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy"
Nr aktu prawnego
0050-135/2022
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-134/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-134/2022
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-133/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie postanowienia pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-133/2022
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-132/2022
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-131/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-131/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji