ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 16 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Zalewo na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
0050-100/2021
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 września 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 392, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.
Nr aktu prawnego
00550-99/2021
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-98/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-98/2021
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: zmiany Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050-92/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-97/2021
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 września 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 519/3, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, przeznaczonej w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-96/2021
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 września 20221 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9, położonej w obrębie nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. .
Nr aktu prawnego
0050-95/2021
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu wyboru w procedurze negocjacji operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Zalewo .
Nr aktu prawnego
0050-93/2021
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-92/2021
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-91/2021
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-90/2021
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-89/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na trenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-89/2021
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-88/2021
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-87/2021
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-86/2021
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-85/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie".
Nr aktu prawnego
0050-85/2021
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-84/2021 Burmistrz Zalewa z dnia 20 lipca2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej z o. o. w Zalewie w roku 2021.
Nr aktu prawnego
0050-84/2021
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-83/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/17, położona w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
0050-83/2021
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-82/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 274/4, 274/5, 274/6, 274/8, 274/9, położonej w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-82/2021
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-81/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka r 285/5, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-81/2021
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-80/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Zalewa w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
0050-80/2021
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-79/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-79/2021
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-78/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogł0szenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-78/2021
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-77/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-77/2021
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-76/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-76/2021
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-75/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-75/2021
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-74/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-74/2021
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-73/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczony do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-73/2021
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-72/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-72/2021
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-71/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 96/7, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-71/2021
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-70/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Zalewo oraz udzielnie upoważnienia i pełnomocnictw Pani Lucynie Czołba - Sekretarzowi Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-70/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji