ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-40/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 15 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-40/2024
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-34/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-34/2024
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-33/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-33/2024
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-31/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-31/2024
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-30/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 8 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-30/2024
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-29/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-29/2024
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-28/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-28/2024
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-27/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 5 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-27/2024
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-26/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050-26/2024
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Skrzypiec - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-25/2024
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-24/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień
Nr aktu prawnego
0050-24/2024
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-23/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Zalewie w roku 2024
Nr aktu prawnego
0050-23/2024
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-22/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-22/2024
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-21/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-21/2024
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-19/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050/19/2024
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 18/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-18/2024
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050 – 17/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-17/2024
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-16/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-16/2024
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-15/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-15/2024
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-14/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-14/2024
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050-13/2024 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-13/2024
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-12/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-12/2024
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-11/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-11/2024
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 005-10/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania suchej karmy dla kotów wolno żyjących na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
0050-10/2024
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-9/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zalewo na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Zalewo na rok 2024.
Nr aktu prawnego
0050-9/2024
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 8/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-159/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-8/2024
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 7/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 0050-159/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-7/2024
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 6/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 5/12, położonej w obrębie Półwieś, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
0050-6/2024
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 5/2024 Burmistrz Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-5/2054
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 4/2024 Burmistrza Zalewa z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 32/7, położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-4/2024
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji